• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungissamme toimiva vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston asema perustuu mm. kuntalakiin ja lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille, vaikuttaa asenteisiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen. Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi.

Mielenterveysyhdistys Lumo

Ulla Voutilainen
puh. 0500 639 662  
kuvixa(at)hotmail.com                          

Pekka Kyllästinen                           

MS-tiimi Orivesi

Liisa Mattila
puh. 045 867 5311
mattila.liisa(at)elisanet.fi

Arja Laurikainen
Oriveden reumayhdistys ry.

Kari Rannanautio, pj.
puh. 040 736 8078
krannanautio(at)gmail.com

Elisa Lahtinen
Oriveden Seudun Parkinsonkerho

Maila Saukkokoski
puh. 040 844 1249
ma.saukkokoski(at)hotmail.com

Vappu Markkanen
Oriveden seudun Sydänyhdistys

Eeva Santikko

eevasantikko(at)luukku.com
Virpi Viljanen
Pirkanmaan muistiyhdistys ry.

Ulla Korolainen

ulla.korolainen2010(at)gmail.com
Jouko Väisänen
Oriveden seudun Diabetesyhdistys ry.

Hannu Hietanen
hannu.hietanen44(at)gmail.com

Pirjo-Riitta Meskanen
Pirkka-Hämeen Psoriasis ry.

Sari Mattila
puh. 040 806 4878
sari.m.mattila(at)tampere.fi

 
Tampereen seudun invalidit ry.

Harri Tuomaala, varapj.
puh.050 448 1588

harri(at)orivedenvari.fi
Esa Hakala
Oriveden kaupunki

Esko Mäntysaari
rakennustarkastaja
puh. 050 594 4491
esko.mantysaari(at)orivesi.fi

 
Oriveden kaupunki

Tuija Peurala
hyvinvointijohtaja, sihteeri
puh. 040 133 9263

tuija.peurala(at)orivesi.fi