• Luonnollisesti Orivesi!

 • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

 • Luonnollisesti Orivesi!

 • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Oriveden vanhusneuvosto valtuustokautena 2017–2019

Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edustaa Oriveden kaupungin ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvosto on myös kaupungissamme toimivien vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston asema perustuu mm. vanhuspalvelulakiin ja kuntalakiin. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolojaan koskevista asioista sekä osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana.

 

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön

 • hyvinvoinnin,

 • terveyden,

 • osallisuuden,

 • elinympäristön,

 • asumisen,

 • liikkumisen

 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen

 • tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Vanhusneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi.

 

 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Maria Murronmaa
Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry.

 
Kaija Lindberg
Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry.
 
Seppo Grönqvist
Eräjärven Eläkeläiset ry.
 
Eeva-Liisa Korkalainen
Eräjärven Eläkeläiset ry.
 
Raija Vuori
Oriveden eläkkeensaajat ry.
 
Marja Alatalo
Oriveden eläkkeensaajat ry.
 
Mirjam Sipponen
Oriveden Seniorit ry.
 
Mirja Jaskari
Oriveden Seniorit ry.
 
Marja-Riitta Alho
Oriveden seudun Senioriopettajat ry.
 
Kaisu Autere
Oriveden seudun Senioriopettajat ry.
 


Esittelijä/sihteeri hyvinvointijohtaja Tuija Peurala.

Tampereen kaupungin vanhusneuvostossa Oriveden kaupungin edustaja on Seppo Grönqvist.

 

puh. 0400 239 088
seppo.gronqvist(at)pp.inet.fi

Seppo Grönqvist (puheenjohtaja) on eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja. Grönqvist on tehnyt ammattiuransa mineraalialalla ja vesilaitoksella. Hänellä on myös kunnanvaltuustotausta ja pitkällinen kokemus osuusliikkeen luottamustehtävistä. Hän on ollut Tampereen vanhusneuvoston Oriveden vanhusneuvoston edustaja siitä lähtien kun Tampere on tuottanut Oriveden terveys- ja sosiaalipalvelut.

Grönqvist asuu Oriveden Eräjärvellä ja edustaa vanhusneuvostossa Eräjärven eläkeläisiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puh. 050 5462574
mirjam.sipponen(at)suomi24.fi

Mirjam Sipponen (varapuheenjohtaja) on eläkkeellä oleva sairaanhoitaja, joka teki työuransa Tays:n toimenpideosastoilla. Sipponen harrastaa

opiskelua (esim. englannin kieltä OSKO:ssa) ja Asahi-terveysliikuntaa, ja on aktiivisesti mukana järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Ulkoilusta pitää huolen Kiri-koira. Sipponen on kotoisin Kainuun maakunnasta. Orivedelle hän muutti kymmenen vuotta sitten jäätyään eläkkeelle.

Sipponen toimii Oriveden senioreiden puheenjohtajana, ja edustaa vanhusneuvostossa Oriveden Senioreita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puh. 045 670 8491
jukka.alho(at)gmail.com

Marja-Riitta Alho on syntyisin Pohjois-Karjalasta, mutta asunut Orivedellä jo vuodesta 1971. Varsinaisen työuransa hän teki luokanopettajana Vehkalahden koulussa, josta jäi eläkkeelle. Marja-Riitta Alho edustaa vanhusneuvostossa Oriveden Seudun senioriopettajat ry:tä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Murronmaa on asunut Orivedellä 13 vuotta. Hän muutti Orivedelle Etelä-Suomesta. Elämäntyönsä Murronmaa on tehnyt