Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta/Oristone Oy

21.12.2018

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Oristone Oy on 29.11.2018 hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiviaineksen louhintaan tilalle Haapaloilo, kiinteistötunnus 562-432-1-156. Alue sijaitsee Oriveden kaupungin Ylisky-läntien varressa noin 10 km Oriveden keskustasta lounaaseen. Louhoksen osoite on Yliskyläntie 304, 35300 Orivesi.

Ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle aikaisemman maa-ainesluvan 22.1.2009 ja ympäristöluvan 29.4.2013.

Asiakirjojen nähtävänä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 27.12.2018 – 25.1.2019 Oriveden kaupungin kirjas-tossa aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi. Kuulutus ja hakemus-asiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävänä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Toiminta 
Alueella louhitaan, työstetään ja jalostetaan liuskekiveä, pääasiassa käsityönä. Louhit-tava määrä on noin 40 000 kiinto-m3 15 vuoden aikana. Vuotuinen otto on noin 2 000 m3. Toiminta-alueen pinta-ala on 5,4 hehtaaria.

Toiminta sisältää kallion louhintaa 20 - 40 päivänä vuodessa, johon sisältyy noin 50 tuntia porausta sekä räjäytykset. Murskausta on noin 40 tuntia vuodessa. Kuljetuksia alueelta tapahtuu maa- ja kallioaineksen menekin mukaan.

Päästöt ja jätteet
Toiminnassa syntyy melua, tärinää ja pölyä sekä polttoöljyn energiakäytöstä aiheutuvia päästöjä ilmaan. Jätteiksi syntyy pääasiassa metalli- ja sekajätettä. Hakemus sisältää selvityksen päästöistä ja jätteiden käsittelystä.
 
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksesta on toimitettava ympäristölauta-kunnalle nähtä¬vänä oloaikana osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori¬vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat ympäristöinsinööri Tarja Viteli (p. 050 5420 514) ja II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari (p. 050 594 4491).


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Maa-aineslupahakemus, Oristone Oy

Ympäristölupahakemus, Oristone Oy

Ottosuunnitelma

Sijaintikartta

Suunnitelmakartta 2000

Yleiskuvaus toiminnasta ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Leikkaukset A B

Leikkaukset C D

Maisemointikartta

 

 

Näytä kaikki ilmoitukset