• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Paikallinen yhdistystoiminta

 

Orivedellä toimii laaja kirjo yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä. Kolmannen sektorin toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia, vertaistukea, toimintaa ja tapahtumia kaikille kuntalaisille ja erityisryhmille. Kaikkiaan Oriveden kaupungin alueelle on rekisteröity lähes 200 yhdistystä.

Yhdistykset ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Ne toimivat työllistäjinä ja sosiaalisten palvelujen tuottajina, tuovat kuntalaisia yhteen, ylläpitävät kylätoimintaa ja välittävät vapaaehtoisia sekä puolustavat heikossa asemassa olevia.

Oriveden kaupunki on vahvasti sitoutunut paikallisen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen. Kaupunkistrategiaan ja elinvoimaohjelmaan on sisällytetty yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistyön tukena ovat Leader-rahoitteiset hankkeet:

Järjestöjen talo -hanke (1.11.2016 - 31.10.2017)

Osallistuva Orivesi -hanke (1.11.2017 - 31.10.2019)