• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Paikallinen yhdistystoiminta

 

Orivedellä toimii laaja kirjo yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä. Kolmannen sektorin toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia, vertaistukea, toimintaa ja tapahtumia kaikille kuntalaisille ja erityisryhmille. Kaikkiaan Oriveden kaupungin alueelle on rekisteröity lähes 200 yhdistystä.

Yhdistykset ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Ne toimivat työllistäjinä ja sosiaalisten palvelujen tuottajina, tuovat kuntalaisia yhteen, ylläpitävät kylätoimintaa ja välittävät vapaaehtoisia sekä puolustavat heikossa asemassa olevia.

Oriveden kaupunki on vahvasti sitoutunut paikallisen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon on sisällytetty Järjestöjen talo -hanke, jonka tehtävänä on vapaaehtoistyön koordinointi ja yhdistysten yhteistyön kehittäminen.