• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

 • Luonnollisesti Orivesi!

 • Luonnollisesti Orivesi!

 • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Osallistuva Orivesi -hanke (1.11.2017 - 31.10.2019)

Oriveden kaupunki käynnisti ajalla 1.11.2017 - 31.10.2019 toteutettavan Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta.

 

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen

 

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten

 

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta

 

Hankkeen tavoitteista ja niiden etenemisestä voit lukea lisää Oriveden Järjestöjen talon internet-sivuilta:

https://orivedenjarjestojentalo.fi/wp/osallistuva_orivesi_-hanke/

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hankekoordinaattori Piia Hannila

p. 040 133 9224

s-posti: piia.hannila(at)orivesi.fi