Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Osallistuva Orivesi -hanke (1.11.2017 - 31.10.2019)

Oriveden kaupunki toteutti ajalla 1.11.2017 - 31.10.2019 Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana työstettiin Orivedelle yhdistysyhteistyön tietopaketti, Rahoitusopas yhdistyksille sekä Oriveden kaupungin osallisuussuunnitelma.  

Osallistuva Orivesi -hankkeen loppuraportin voit lukea tästä: Osallistuva Orivesi -hankeraportti

Tässä tietoa hankkeen tavoitteiden toteutumisesta:

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä 
  • Ensimmäinen kylien ja kaupungin kokoontuminen järjestettiin 17.1.2018. Paikalla oli hankekoordinaattorin lisäksi edustajia 11:stä kylillä toimivasta yhdistyksestä ja lisäksi kaupungin johtoryhmä sekä Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaa.
   • Tapaamisessa keskusteltiin mm. kaupungin toiveesta sopia kylien "valmiusjoukoista" erilaisten häiriötilanteiden (esim. pitkäkestoisten sähkökatkojen) varalle. -> Vuonna 2019 mennessä kaupunki on solminut seitsemän paikallisen kyläyhdistyksen kanssa yhteistoimintasopimuksen häiriötilanteiden varalle.
  • 3.2.2018 hanke järjesti Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarin. Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2018 kumppanuuspöytämallin kokeiltavaksi kylien ja kaupungin yhteisten tapaamisten toimintamallina. Pilotointiaika on 1.8.2018-31.12.2019.
   • 2.5.2018 avoimessa valtuuston iltakoulussa perehdytettiin päättäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Kylien kumppanuuspöydän ensimmäinen kokoontuminen oli 8.11.2018, toinen 13.2.2019, kolmas 25.4.2019 ja neljäs 19.9.2019. Lisätietoja kumppanuuspöydistä löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kumppanuuspoydat
  • Hankekoordinaattori toteutti kevään 2018 aikana kyläkierroksen, jossa hän esitteli kylillä Osallistuva Orivesi -hanketta ja tiedusteli kylien toiveita ja tarpeita hankkeen suuntaan.
  • Oriveden kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kehittämistoimikunta jalkautuvat kylille ja järjestivät vuoden 2018 aikana yhteensä kolme kylätilaisuutta, joista ensimmäinen toteutui Siitaman Jukolassa 8.5.2018, toinen Längelmäveden Päivölässä 19.9.2018 ja kolmas Hirsilän koululla 11.10.2018. Kylätilaisuuksia jatkettiin vuonna 2019, jolloin vuorossa oli Eräjärvi 5.6.2019.
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen
  • Alustavana tavoitteena oli koota opas tapahtumien järjestämisen työkaluksi. Oppaan sijaan hankkeessa järjestettiin koulutusta tapahtumien järjestämiseen: tapahtumatuotannon kurssi toteutettiin syksyllä 2018 ja siihen osallistui paikallisten yhdistysten sekä kaupungin edustajia.
  • Loppuvuonna 2018 koottiin Oriveden tapahtumien vuosikello, jonka tavoitteena on helpottaa uusien tapahtumien aikatauluttamista sekä lisätä tapahtumien järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tapahtumien vuosikello löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/kulttuuri/orivesi-150v/oriveden-tapahtumien-vuosikello-2019
  • Vuoden 2019 aikana työstettiin kylien näkyvyyden lisäämiseksi kaupungin internet-sivuille kylien esittelyt: http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/oriveden-kylia

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
  • Hankkeen aikana selvitetään toimivia malleja kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön tiivistämiseksi.
  • Järjestöjen talolla pidettiin 17.12.2018 keskustelutilaisuus talon tiloja säännöllisesti käyttäville yhdistyksille. Tilaisuudessa pohdittiin yhdistysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistämisen keinoja.
  • 27.5.2019 järjestettiin ensimmäiset kaikkien paikallisten yhdistysten ja seurojen Yhdistysrehvit. Jatkossa Yhdistysrehvit järjestetään kahdesti vuodessa, lokakuussa ja huhtikuussa. Koolle kutsujina toimivat Oriveden seudun kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen sekä järjestöagentti Laura Jussila.
  • Vuoden 2019 aikana koottiin hankkeen toimesta yhdistysyhteistyön tietopaketti, johon kirjattiin kaupungin ja yhdistysten yhteistyön periaatteet ja käytännöt: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/paikallinen-yhdistystoiminta

 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
  • Orivesiläisten nuorten kanssa järjestettiin vuosittain nuorten itsensä suunnittelema ja toteuttama ORWfest-tapahtuma, josta löytyy lisätietoja täältä: https://www.facebook.com/ORWfest/
  • Nuorisovaltuuston kanssa pohdittiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden monipuolistamista. Nuorisovaltuusto ja hanke järjesti 28.5.2019 Kesästartti-tapahtumassa osallisuusaiheisen paneelikeskustelun.
  • Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä tavoitteena yhdistyksen nuorisotoiminnan kehittäminen.
   • Oriveden 10-20-vuotiaille nuorille toteutettiin hankkeiden yhteiskysely koulujen kautta maaliskuun 2018 aikana. Kyselyssä selvitetään mm. nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -toiveita. Tulosten pohjalta lähdettiin Nuoret Pelissä -hankkeessa toteuttamaan toiveita yhdessä nuorten kanssa. Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä: Raportti
  • 28.5.2018 ja 28.5.2019 järjestettiin yläkoululla Kesästartti-tapahtuma yhteistyössä oppilaskunnan, tukioppilaiden, nuorisovaltuuston, kaupungin nuorisopalveluiden, Liikkuvan koulun, ORWfest-nuorten sekä Oriveden 4H-yhdistyksen kanssa. 
  • Hanke järjesti yhteistyössä Oriveden kaupunginkirjaston, nuorisopalveluiden ja paikallisten yhdistysten kanssa Oriveden Peliviikon marraskuussa 2017 ja 2018. Peliaiheinen teemaviikko sisälsi peliaiheista ohjelmaa kaiken ikäisille, mutta erityisesti nuorille. Lisätietoja peliviikosta löydät täältä: Oriveden Peliviikon Facebook-sivut
  • Syksyllä 2019 hanke toteutti Nuorten Akatemian johdolla nuorten osallisuuden työpajakokonaisuuden, jossa yksi yläkoululuokka ja yksi lukioluokka sekä kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä pureutuvat nuorten osallisuusasioihin: https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/osallisuus

 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
  • Oriveden seudun työttömät ry perustettiin 18.12.2017.
  • Yhdistys järjestää mm. edullisen keittolounaan tiistaisin ja kaupan ylijäämäruoan jakelua työttömille maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kaupungintalon kerhotilassa sekä säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia kerhotilassa ja Järjestöjen talolla.
  • Hanke tukiyhdistyksen käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä.
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten
  • Hankkeessa toimi 11.12.2017 - 23.6.2018 työkokeilija, jonka tehtävänä oli selvittää hankerahoituskanavia.
  • Hanke järjesti 25.4.2018 Rahoitusillan yhdistyksille hankerahoitusmahdollisuuksista.
  • Hankerahoitusmahdollisuuksista koottu tietopaketti julkaistiin Oriveden Järjestöjen talon internet-sivuilla syksyn 2018 aikana. Pääset tutustumaan siihen tästä: Rahoitusopas yhdistyksille

 

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
  • Hanke koordinoi viestintämenetelmien kouluttamista syksyllä 2018 järjestettävällä tapahtumatuotannon kurssilla.
  • Hanke oli organisoimassa 13.12.2018 toteutettavaa kuntalaisfoorumia, jonka teemana oli viestintä. Kuntalaisfoorumin alustukset ja muistion löydät täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kuntalaisfoorumi
  • Hanke toteutti yhteistyössä Oriveden kaupungin viestintätiimin kanssa viestintäteemaisen kuntalaiskyselyn helmi-maaliskuun 2019 aikana. Kyselyn jälkeen lähdettiin työstämään kaupungin viestintäohjetta yhteistyössä vapaaehtoisista kuntalaisista kootun kuntalaisraadin kanssa. Viestintäohje valmistuu loppuvuonna 2019 Oriveden kaupungin tiedottaja Jenni Koposen toimesta.
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta
  • Yhdistysten toimintaan järjestettiin tukihenkilöitä, esimerkkinä Oriveden Eläkkeensaajat ry:n tietokonepaja tiistaisin klo 14.30 Järjestöjen talolla, jossa oli vuonna 2018 apuna hankkeen järjestämä tukihenkilö.
  • Hankkeessa järjestettiin datanomi-opiskelijan toimesta Järjestöjen talolla tietokone- ja älylaiteopastusta kaikille halukkaille marras-joulukuussa 2018.
  • Hanke oli innostamassa yhdistyksiä osallistumaan valtakunnalliseen Geronet-hankkeeseen, jossa senioreista koulutettiin digitaitojen vertaisohjaajia. Lisätietoa Geronet-hankkeesta löydät täältä: https://tampereenkesayliopisto.fi/ajankohtaista/kesayliopistoilta-digiosaamista/

 

Osallistuva Orivesi -hanke oli mukana järjestämässä paikallisia tapahtumia: