• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.
Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

kaupungilla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.
Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Oriveden kaupunki käsittelee henkilötietoja vain, kun se on kaupungin toimintojen toteuttamiseksi välttämätöntä ja sille on lain mukainen peruste. Henkilötietoja voidaan kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja on käsiteltävä siten, että varmistetaan tietojen asianmukainen turvallisuus ja luottamuksellisuus.

Henkilötiedot säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Poikkeuksellisesti henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten.

Rekisteröidyn oikeudet

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

 

Oriveden kaupungin tietosuojavastaavaksi on nimetty:
Reeta Seppälä 
toimistosihteeri
puh. 040 133 9102
reeta.seppala(at)orivesi.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja.