• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Jätehuolto

Kunnan järjestämästä jätteiden kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä jätehuollon neuvonnasta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy vaihde (03) 240 5111. Yhtiö kilpailuttaa kuljetukset muutaman vuoden välein. Muutamia jätelajeja on myös kaupungin teknisten palveluiden hoidettavana. Tällaisia ovat mm. puhdistamolietteet, sakokaivolietteet ja risut. Tuottajavastuu on laajenemassa pakkausjätteiden osalta ja tämä voi tuoda muutoksia jätteiden keräysjärjestelmiin.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät hoitaa alueellinen jätehuoltolautakunta, joka on 17 kunnan yhteinen toimielin. Lautakunnan isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki.

Orivedellä ja Juupajoella jätehuollon valvontaviranomainen on Oriveden ympäristölautakunta. Valvontaan kuuluvat jätteiden käsittelyluvat, poikkeuksellisia tilanteita koskevat ilmoitukset, roskaantumista koskevat asiat sekä yleisten jätehuoltomääräysten ja jätelain mukainen valvonta.

Asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan kuuluttava kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetukset on taajama-alueilla järjestetty kiinteistökohtaisella keräilyllä ja haja-asutusalueilla pääosin aluejätepisteillä.  Tarkempia tietoja jätehuoltoa koskevista määräyksistä saa alueellisen jätehuoltojaoston (aiempi luottamuselin) 14.5.2014 hyväksymistä kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n internet-sivuilta.

Alueellinen jätehuoltojaosto (aiempi luottamuselin) päätti 1.10.2014 uudet aluerajaukset. Rajauksissa kiinteistöittäiseen jätteenkeräykseen otettiin mukaan muun muassa taajama-alueita ja uusia asuinalueita. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetusten alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla oma jäteastia, josta jätteet haetaan. Myös naapurusten yhteinen jäteastia on mahdollinen. Aluerajauskartat ja lomakkeet poikkeusten hakemiseen ovat alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilla: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltolautakunta.html

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteet

Myös sakokaivo- ja umpisäiliölietteet kuuluvat jätelain mukaan jätteisiin. Niiden kuljetukset on järjestetty 1.1.2017 kunnan järjestämänä eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämänä.


Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet)

Kotitalouksien vaaralliset jätteet otetaan maksutta vastaan jäteasemilla sekä Repe & Romu -kierroksella. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ovat esim. akut, paristot, loistelamput, öljyt, öljynsuodattimet, maalit, liimat, lakat, kemikaalit, lääkkeet, elohopeakuumemittarit, myrkyt ja kyllästetty puu.
 

Kompostointi

Pientaloille suositellaan biojätteiden kompostointia. Ruoantähteitä ja kuoria kompostoitaessa tarvitaan kompostori, johon ei pääse hiiriä. Pelkkää puutarhajätettä voi kompostoida myös avokompostissa.

Linkkejä:

Kompostointiopas, HSY 

Puutarhajätteen kompostointi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ohje kompostointi
 

Jätteiden poltto

Jätteiden poltto on kielletty seuraavin poikkeuksin:

- Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta. Paperia ja pahvia saa polttaa vain sytykkeenä.

- Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, että savusta ei saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle.

- Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai alueen pelastusviranomaisen antaman kiellon aikana avotulen teko on kielletty.
 

JÄTEPISTEET

Kotitalouksissa ja yrityksissä tehtävä jätteiden lajittelu on toimivan jätehuollon perusta. Lajittelua varten on jätteiden vastaanottopisteitä eri puolilla kuntia. Olennaista on myös pyrkiä estämään jätteiden syntymistä. Ylipakattuja ja kertakäyttöisiä tuotteita kannattaa karttaa. Harvoin tarvittavia tuotteita voi olla mahdollista lainata tai vuokrata. Hankintoja tehdessä edullisinta on valita kestäviä, energiataloudellisia tuotteita, joita voi korjata ja kierrättää.

Lähimmät kierrätyspisteet ja niissä kerättävät jätelajit löydät kierrätys.info-sivulta. Hyväkuntoisia huonekaluja ym. tavaroita ja vaatteita voi myydä kirpputoreilla tai lahjoittaa järjestöille (esimerkkejä kierrätysmahdollisuuksista Tampereen seudulla). Myös internet-sivun Nettikierrätyskeskus kautta tavaroita voi ostaa, myydä ja lahjoittaa.

Jätepisteiden lisäksi kiertävät Repe & Romu -autot keräävät vaarallisia jätteitä, metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua aikataulun mukaisilla keräyskierroksillaan 1-2 kertaa vuodessa.

Oriveden jäteasema toimii osoitteessa Lenkkitie 4, 35300 Orivesi (puh. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu (03) 240 5110).
Oriveden jäteaseman aukioloajat ovat ke-to klo 9-17, pe 14-18 ja la 9-15.
Juupajoen jäteasema toimii osoitteessa Puhdistamontie 6, 35500 Korkeakoski. Se on avoinna lauantaisin klo 10-14.
Jäteasemilla otetaan vastaan metalliromua, sähkö- ja elektroniikkaromua, pahvia, paperia, lasia, rakennusjätettä, vaarallisia jätteitä ja kaatopaikkajätteitä. Rakennusjätteitä ja kaatopaikkajätteitä otetaan vastaan alle 4 m3:n eriä ja niistä peritään maksu, mutta lajitellut hyötyjätteet otetaan vastaan maksutta.

Hyötyjätepisteissä (ekopisteissä) on astiat keräyskartongille, keräyslasille, pienmetallille ja paperille. Kierrätyspisteet ja niissä kerättävät jätelajit löytyvät kierrätys.info-sivulta

Aluejätepisteet on tarkoitettu niille haja-asutusalueiden asukkaille, joilla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa ja jotka maksavat vuosijätemaksun. Aluekeräyspisteissä sijaitseviin keräyspaperiastioihin saavat kuitenkin kaikki tuoda paperia. Sekajäteastiat on tarkoitettu päivittäiselle jätteelle, mutta suuremmat jäte-erät pitää toimittaa jäteasemalle tai Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen. Biojätteet tulisi kompostoida ja käyttää lannoitteena jokaisella kiinteistöllä.

Paristoja ottavat vastaan kaikki kaupat, joissa paristoja myydään.

Renkaita ottavat vastaan renkaiden myyjät. Oriveden Kumikorjaamo Ky:llä on romurenkaiden vastaanottopiste osoitteessa Lehdistöntie 2, 35300 Orivesi, puh. (03) 334 6655.

Romuautoja ottaa vastaan Oriveden Osakierto, jolla on ympäristölupa tähän. Osoite on Matintie 3, 35300 Orivesi ja puh. 040 910 2339.

Puhtaita risuja ja kompostoituvaa puutarhajätettä otetaan vastaan maanantai - torstai kello 7.00 - 15.00 ja perjantai kello 7.00 - 13.00 Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon vastaanottoalueelle, osoite Tähtiniemenranta 15, 35100 Orivesi as. Risut ja kompostoituva puutarhajäte on lajiteltava huolellisesti erikseen. Lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen, puh. 0400 730 802

Rakennus- ja purkujätettä ottavat vastaan myös

- Karpin Kierrätys osoitteessa Nippalantie 1 35300 Orivesi. Lisätiedot http://www.karpinkaivin.fi/karpin-kaivin-oy

- Hämeen Viherrakennus Oy osoitteessa Vedentaustantie 874, 35240 Ristakallio, p. 0400 231 716

- Betoni-, tiili- ja asfalttijätettä KVL-Tekniikka Oy, p. 010 219 5230

Koirankakat roskiin - ei kadulle

Omakotitalon roska-astiaan tai -katokseen liimattava tarra on merkki ohikulkeville koiranulkoiluttajille, että kyseiseen sekajäteastiaan saa tiputtaa kiinni solmitun koirankakkapussin. Tarroilla voidaan helpottaa koirankakkojen keräämistä. Järjestyslain mukaan koiranomistajan on huolehdittava lemmikkinsä ulosteet pois hoidetulta alueelta. Tarran voi tulostaa veloituksetta koirankakkaroskis.fi -internetsivustolta. Sivustolla voi myös merkitä roska-astian sijainnin kartalle.

Koirankakkaroskis-kampanjan takana ovat nokialaiset koiranomistajat. Lisätietoa kampanjasta löytyy osoitteesta: http://www.koirankakkaroskis.fi/