Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Luonto

Oriveden ja Juupajoen luonnosta on useita tutkimusraportteja ja erillisselvityksiä. Vuonna 2010 on valmistunut Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvitys. Vuonna 2002 on laadittu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvitys. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on mm. tiedostot uhanalaisista lajeista.

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille (Suomen perustuslaki 20 §). Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana maankäytön suunnittelua. Esim. uusien alueiden kaavoja tai maa-ainesten ottosuunnitelmia laadittaessa tutkitaan etukäteen, onko alueella uhanalaisia kasveja tai eläimiä tai muita tärkeitä luontokohteita.

Orivedellä on hyvät mahdollisuudet luontoretkeilyyn. Monipuoliset retkeilyreitit ja laajat metsät tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin päivittäiseen liikuntaan, perheretkeilyyn ja luontoon tutustumiseen kuin eräretkeilyynkin.

Katso lisää näistä linkeistä:
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/liikunta

ORIVEDEN LUONTOPOLUT JA RETKEILYREITIT-OPAS

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n kotisivuilta löytyy myös tietoa virkistysalueista.

Luonnonsuojelu

Lakien mukaisia varsinaisia suojelualueita ovat seuraavat:

  • Luonnonsuojelualueet
  • Luonnonsuojelulain mukaan rajatut luontotyypit
  • Erityisesti suojeltavien lajien elinalueet
  • Luonnonmuistomerkeiksi rauhoitetut kohteet
  • Suojeluohjelmien alueet
  • Metsälain ja vesilain mukaan suojellut alueet

Luonnonsuojelua koskevat päätökset tekee pääasiassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Luonnonmuistomerkeiksi rauhoitettavista kohteista päättävät kuntien valtuustot (tai niiden määräämät kunnan viranomaiset) ja valtion mailla sijaitsevien kohteiden osalta ko. laitokset.

Suojellut lajit

Luonnonsuojelulain mukaan on rauhoitettu kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Muita eläinlajeja ja kasveja on erikseen rauhoitettu asetuksella.

Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä on uhanalaisista lajeista lista, jossa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle.

Oriveden Siitaman, Yliskylän ja Viitapohjan alueilla on säilynyt uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinympäristöiksi kelpaavia niittyjä. Tummaverkkoperhosen esiintymispaikkoja tunnetaan Suomessa vain Orivedeltä ja Tampereelta Siitaman - Viitapohjan - Aitolahden alueilta sekä Kristiinankaupungin ja Merikarvian alueelta. Tampereen kaupunki on nimittänyt sen nimikkolajikseen. Oriveden nimikkolajeiksi on valittu hevonen ja kurjenkello.

Luonnonsuojelualueet

Orivedellä on neljä valtion mailla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta. Nämä ovat Siikanevan Oriveden puoleinen osa, Soimasuo, Moikeronkangas (Kutemajärven länsipuolella) ja Sinivuoren luonnonpuisto. Lisäksi Pappilanselän ranta-aluetta hoidetaan suojelualueena ja Pukalan virkistysmetsä on metsähallituksen päätöksen mukainen virkistysalue.

Oriveden kaupungin omistamia luonnonsuojelualueita ovat Eräpyhän alue, Pehkusuo ja Perkiönmäki. Näiden lisäksi Orivedellä on yhteensä 55 erilaista yksityisten mailla sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta, kolme suojeltua pienialaista jalopuumetsikköä ja kahdeksan suojeltua tummaverkkoperhosen esiintymisaluetta.

Juupajoella on yhdeksän luonnonsuojelualuetta. Niistä virkistyksen kannalta merkittävin on Juupajoen rotko, jonka suojellut osat omistavat kunta ja seurakunta.

Lisäksi Orivedellä ja Juupajoella on lukuisia muita luontokohteita.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura-verkostoon kuuluu Orivedeltä 8 kohdetta, jotka on rauhoitettu suojelualueiksi lukuun ottamatta osaa Harjunvuoren alueesta. Natura-alueet ovat seuraavat: Soimasuo, Moikeronkangas, Harjunvuori, Sinivuori, Hirtopohja ja Kullanpää, Härmänsaari ja Vähä-Härmänsaari ja Siikaneva.

Luonnonmuistomerkit

Yksittäinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare on mahdollista suojella luonnonmuistomerkkinä. Suojelun perusteena voi olla esimerkiksi kauneus, harvinaisuus, historiallinen tai maisemallinen merkitys tai tieteellinen arvo. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Orivedellä on yhteensä 18 luonnonmuistomerkkiä. Niistä suurin osa on erikoisia puita, mutta mukana on myös yksi siirtolohkare. Juupajoella on yksi luonnonmuistomerkki, Helakalliot Hirvijärventien varressa.

Luonnonmuistomerkkihakemuksen tekemiseen voi käyttää kohdassa Lomakkeet olevaa lomaketta.

Perinnemaisemat

Perinnemaisemat, joita ovat esim. niityt, kedot ja hakamaat, ovat eniten vähenemässä oleva luontotyyppi umpeenkasvun vuoksi ja niiden lajisto on vähenemässä. Perinnemaisemiksi luokiteltuja alueita on Orivedellä 12 kpl, 94,1 hehtaaria ja Juupajoella 8 aluetta, yhteensä 31,3 hehtaaria.

Arvokkaat harjualueet ja kallioalueet

Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiksi harjualueiksi on luokiteltu Orivedeltä Hiekkaharju, Konilammenkangas ja Pitkäkari-Sorminiemi ja Juupajoelta Huikonkangas-Käpylänkangas, Lakkaharju, Kaaponharju ja Sahrakoski.

Luonnon tai maiseman kannalta valtakunnallisesti arvokkaiksi kallioalueiksi luokiteltuja kallioalueita on Orivedellä 21 ja Juupajoella 8. Lisäksi paikallisesti arvokkaita kallioalueita on Orivedellä 9 ja Juupajoella 4.

Lintutornit

Lintujen havainnointiin soveltuvia lintutorneja on Pappilanselän rannassa, Orisselän rannassa ja Längelmäveden Hirtolahden rannassa. Lisäksi esim. Juupajoen Jaarlantieltä on hyvä näkyvyys Jaarlansalmelle, joka on lintujen suosima levähdysalue muuttoaikoina.

Maasto- ja vesiliikennerajoitukset

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajoon tarvitaan maanomistajan lupa. Kilpailujen järjestämiseen moottoriajoneuvoilla toistuvasti maastossa tai vesialueella tarvitaan lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Ajamista maastossa tai vesillä voidaan rajoittaa tai kieltää tietyllä alueella lisäksi ELY-keskuksen päätöksellä. Orivedellä maastoliikennettä on rajoitettu erillisellä päätöksellä (Hämeen lääninhallitus 2.6.1980) Hirsilän - Yröskankaan alueella, Eräpyhän alueella ja Kutemajärven eteläosan ympäristössä.

Vesiliikennerajoituksia on seuraavilla järvillä:

Orivesi

Pukala: vesiskoottereilla ajo kielletty, Kirkkolahti, Iso-Petäjäjärvi, Kalkunjärvi, Väärä-Kalkku, Hangasjärvi, Myllyvesi, Velhonvesi ja Iso-Lääläjärvi: moottoriveneillä ajaminen kielletty, Karpinlahdella ja Venehjoessa nopeusrajoitus 5 km/h, Enojärvellä nopeusrajoitus 10 km/h.

Juupajoki

Väihijärvi: moottoriveneily kielletty, Kuivajärvi: moottoriveneily ja jäälläajo moottoriajoneuvoilla kielletty, Kopsamo: nopeusrajoitus 9 km/h.