• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Kadut ja tiet

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu määrittelee väylän tienpitäjän, joka voi olla joko valtio, kunta tai yksityinen tienpitäjä.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä, joihin lukeutuu muun muassa valta- ja kantatiet. Liikennevirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Orivedellä sijaitsevia maanteitä ovat muun muassa seuraavat tiet:

  • Tampereentie / Jyväskyläntie (valtatie 9)
  • Mäntäntie / Orivedentie (kantatie 58)
  • Enokunnantie
  • Eräjärventie
  • Asematie
  • Virtaintie (kantatie 66)
  • Harjulantie

Tienpitäjänä em. maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä jalkakäytäviä.
Katujen ylläpidosta ja hoidosta vastaa pääsääntöisesti kunta.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien sekä muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä.
Yksityistielain mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta.


Ilmoitukset maanteiden kunnosta tai niissä esiintyvistä liikenteen ongelmista voi tehdä ympäri vuorokauden palvelevaan Tienkäyttäjän linjaan p. 0200 2100.