• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Tekninen lautakunta / Tiejaosto

Yksityistielaissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus (YkstL 6a §). Oriveden kaupungissa yksityistielain mukaisena toimielimenä toimii 1.1.2013 alkaen teknisen lautakunnan tiejaosto. Yksityistieavustuksista päättää tekninen lautakunta. 

Tielautakunnan toimituksessa tiejaosto toimii alemman asteisena tuomioistuimena, jonka päätökseen ei voi saada muutosta niin sanotulla oikaisumenettelyllä (kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta) vaan muutoksenhakukirjelmä on toimitettava suoraan käräjäoikeuden maaoikeudelle.
 

Tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot, jos toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies) vaihtuu. Ilmoituksen voi tehdä Maanmittauslaitoksen internet -sivuilla.

Yhteystiedot kaupungille voi toimittaa avustusteiden osalta avustushekemuksen yhteydessä.