• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Oriveden peruskoulussa olemme kasvatusoptimisteja ja uskomme lapsiimme ja nuoriimme. Perusajatuksena on yksilöllisen kasvun ohjaaminen turvallisessa ympäristössä kohti aikuisuutta.

Opetuksen kuntakohtaiset painotukset liittyvät työrauhan ylläpitoon, oppilaiden turvallisuuden takaamiseen, terveyden edistämiseen ja tulevaisuuteen valmistamiseen.

Rohkaisemme oppilaita oma-aloitteisuuteen ja oman työn ja omien ratkaisujen arvostamiseen. Oppilaita ohjataan kasvamaan suomalaisiksi, joille maailma on avoin ja monikulttuurinen.

Kasvatus- ja opetustyön järjestämisestä ja keskeisistä painotuksista päätetään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa, josta ilmenevät myös yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit kasvatuksellisissa kysymyksissä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma - tietoa huoltajalle: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat/huot 

Oriveden kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat  
 

Oriveden kaupungin  esiopetusryhmät, peruskoulut ja lukio

aloittavat lukuvuoden 2018-2019 TO 9.8.2018.

Tarkemmat koulukohtaiset koulupäivän alkamisajat löytyvät koulujen verkkosivuilta sekä koulujen ulko-ovista.

Kuljetukset lähtevät kuljetusaikataulun mukaisesti koulun päätyttyä.

Kuljetusaikataulut ovat näkyvissä kuljetusoppilaille Wilman Tulosteet -välilehdellä.

 

 

 

 
https://orivesi.wilma.pirnet.fi