• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Hakeminen ja asiakasmaksut

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat kunnallinen varhaiskasvatus: päiväkodit, perhepäivähoito ja yksityinen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ovat työssä, opiskelevat päätoimisesti tai lapsen/ perheen tilanne sitä muuten edellyttää.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan paperisella hakemuksella Varhaiskasvatushakemus (pdf). Tarvittaessa lomakkeita saa kaupungintalon infosta, os. Keskustie 23, ja päiväkodeista. Lisätietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen esimiehiltä. Esimiesten yhteystiedot löydät täältä.

Tampereen kaupunkiseudun sopimus

Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistoimintasopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkuminen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan varhaiskasvatukseen esim. tammikuun alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintavuotta.

Yksityinen varhaiskasvatus

Lisätietoja yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamuodoista sekä yksityisen hoidon tuen hakemisesta saa yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Asiakasmaksun määrittämistä varten palautetaan tuloselvityslomake sekä tositteet perheen tuloista varhaiskasvatuksen toimistoon, Keskustie 23. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Suoraveloitus on myös mahdollista.