• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Tuki varhaiskasvatuksessa


Varhaiskasvatuksen tehtävä on ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia. Varhaiskasvatus on osa lapsen kuntoutustoiminnan kokonaisuutta. Lasta voidaan tukea joustavilla ryhmittelyillä (pienryhmä- ja yksilötyöskentely), eriyttämällä toimintaa tai muokkaamalla toimintaympäristöä lapsen tarpeita vastaavaksi.
Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli VEO yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hän on kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa päivähoidon henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja kuntouttavien tahojen kanssa.
Mahdollisimman varhain annettu tuki edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja oppimista sekä helpottaa lapsen koulun aloittamista. Tiedonsiirto lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen ja erityisesti koulutielle on tärkeää. Tiedonsiirto tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Näin riittävien tukitoimien järjestäminen perusopetuksessa helpottuu. Yhteinen tavoitteemme on lapsen onnistumisen kokemusten ja oppimisen ilon vahvistaminen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Pohjois-Orivesi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VEO
Miri Halmetoja
Kaupungintalo
Keskustie 23, 35300 Orivesi
p 040 133 9273
miri.halmetoja@orivesi.fi 
 
Holman vuoropäiväkoti (Mymmykät, Pirppanokat, Tättähäärät)
Orivarsan päiväkoti (Pikkuponit, Villivarsat, Runoratsut, Hulmuhepat)
Niittykukan päiväkoti (Lemmikit ja Esikot)
Hirsilän ryhmis
Pohjoisen alueen perhepäivähoitajat sekä pohjoisen alueen yksityinen päivähoito

Etelä-Orivesi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VEO
Ulla Lehtonen
Perhekeskus Petunia/Orivesi talo
Keskustie 26, 35300 Orivesi
p 0400 535 072 (ti 12-14)
ulla.lehtonen@orivesi.fi

Vuokkokujan päiväkoti (Punavuokot, Keltavuokot ja Valkovuokot, pienryhmä Sinivuokot) 
Aseman päiväkoti (Mustikat, Mansikat, Puolukat)
Eräjärven päiväkoti (Leppikset, Esiopetus)
Eteläisen alueen perhepäivähoitajat sekä eteläisen alueen yksityinen päivähoito 
Wanha Aseman ryhmis