• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Varhaiskasvatuksen strategia

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden alaiselle varhaiskasvatuksen tulosalueelle pitkän tähtäimen suunnitelma palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi Orivedellä. Tavoitteena on laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut, jotka vastaavat kysyntään. Tärkeänä tavoitteena on hoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen nykyisille ja tuleville orivesiläisille lapsille. 

Varhaiskasvatuksen strategia

 

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatusta ja sen alaista päivähoitoa säätelevät useat eri lait ja asetukset. Tärkein varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toimintaa ohjaava laki on Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36). Laki lasten päivähoidosta sisältää säännöksiä mm. päivähoidon toimintamuodoista (päivähoitotoiminta, päiväkotihoito, perhepäivähoito ja leikkitoiminta), sekä säännöksiä päivähoidosta subjektiivisena oikeutena. Jokaisella lapsella on oikeus saada päivähoitopaikka. Kunnan päätösvaltaan kuuluu se, miten ja millaista päivähoitoa kunnassa järjestetään. Päivähoitolaissa säädetään lisäksi päivähoidon tavoitteista sekä mm. päivähoidon järjestämisestä erityisestä hoitoa tarvitseville lapsille.

Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36)

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen päämääränämme on, että hoidossamme kasvaisi hyvinvoivia, hyvän itsetunnon omaavia, toiset huomioonottavia ja omatoimisia lapsia.

Tavoitteenamme on antaa lapselle

  • turvallinen kasvuympäristö, jossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö otetaan konkreettisesti tasavertaisina ominaisuuksina huomioon
  • rajat antava kasvuympäristö
  • mahdollisimman pysyvä kasvuympäristö

Tavoitteenamme on myös, että henkilöstö

  • on perustehtävänsä tiedostava ja osaava
  • arvostaa lasta omana persoonana
  • ylläpitää toimivaa kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa
  • ylläpitää toimivaa yhteistyöverkostoa

Päivähoitohenkilöstö on koonnut koulutuksen ja tiimityöskentelyn kautta Oriveden kaupungin päivähoidolle Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU).

Oheisista linkeistä löydät suunnitelman kokonaisuudessaan sekä lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman.

 Varhaiskasvatussuunnitelma 

 Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016