• Luonnollisesti Orivesi!

  • Ihmisen paras kesäkaupunki

Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan Opintorahaston apurahat vuodelle 2017

julistetaan haettavaksi 31.10.2017 mennessä. Apurahat on tarkoitettu ammatillisten ja korkea-asteen opintojen tukemiseen opintojensa loppupuolella oleville opiskelijoille, jotka ovat alle 29-vuotiaita. Jaettava summa on yhteensä noin 5.000€. Apurahat jaetaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017.

Opintorahaston hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava kaupungin nuorisotoimistoon osoitteella Kaupungintalo, Opintorahastohakemus, 35300 Orivesi.

Hakemuksessa on selvitettävä opintojen kesto, tämänhetkinen vaihe ja apurahan käyttötarkoitus. Korkeakouluopiskelijoiden on toimitettava ote opintosuoritusrekisteristä. Lisäksi hakijoiden on annettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Hakijan on täytynyt olla kirjoilla Orivedellä 1.1.2017 lähtien. Apurahaa ei voi saada Oriveden oppilaitoksissa opiskeleva paikkakuntalainen.

Tiedusteluihin vastaa vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki, puh 040-1339126.

                                                                                       Opintorahaston hallitus