• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Toiminta

Vesilaitos

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottamoilta, veden neutraloinnin Hirsilän vedenkäsittelylaitoksella ja jakelun toiminta-alueen kuluttajille, osaan Eräjärven Seudun Vesiosuuskunnan verkostoa sekä Kangasalan kunnassa toimivalle Ponsan vesiosuuskunnalle. Raakavesi on hyvänlaatuista pohjavettä. Vedenkäsittelyssä muutetaan happaman raakaveden pH-arvoa soodaliuoksella. Vesilaitoksella on käytettävissään kaksi päävedenottamoa, kaksi varavedenottamoa ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan vedenottamoon.

Vesilaitoksen verkoston vaikutusalueella on noin 7 000 asukasta. Vedenjakelun laskutettu vesimäärä vuonna 2015 oli noin 365 500 m3:ä.
 

Viemärilaitos

Viemärilaitoksen toiminta sisältää laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien vastaanoton, johtamisen ja puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon laitoksen taksojen mukaista korvausta vastaan.

Viemärilaitoksella on kaksi erillistä verkosto-osaa, joilla molemmilla on oma jätevedenpuhdistamo. Siirtoviemäri Juupajoelta on otettu käyttöön vuoden 2012 lopulla. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus valmistui pääosin vuoden 2012 aikana.

Viemäriverkoston vaikutusalueella on noin 6 150 asukasta. Laskutettu jätevesimäärä vuonna 2015 oli noin 423 100 m3:ä.
 

Vesihuolto kyläalueilla

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen vesi- ja / tai viemäriverkostoa on muun muassa Naappilan, Kellosalmen ja Suomaseman sekä Holman ja Onnistaipaleen kyläalueilla. Pelkän viemäriliittymän mahdollistavaa viemäriverkostoa on lähinnä Eräjärven keskustassa sekä osin Eräjärven keskustan ja Oriveden taajaman välisellä alueella.

Lisäksi osalla Oriveden kaupungin aluetta toimii yksityinen Eräjärven Seudun Vesiosuuskunta (ESVO). Vesiosuuskunnan talousveden jakeluverkostoalue on laajahko ja sitä on lähinnä entisten Eräjärven ja Längelmäen kuntien kyläalueilla sekä Vehkalahden, Pitkäjärven, Koppalan ja Pajukannan alueilla. Tietoja Eräjärven Seudun Vesiosuuskunnasta ja sen toiminnasta voi käydä katsomassa tarkemmin osuuskunnan internet-sivuilta: www.erajarvi.net.

Kiinteistöt, jotka liittyvät vesiosuuskunnan talousvesiverkostoon ja kaupungin viemäriverkostoon tekevät sopimukset kummankin laitoksen kanssa. Kumpikin laitos laskuttaa kulutuksen omilla laskutuksillaan (erilliset vesi- ja jätevesilaskut). Käyttömaksut laskutetaan käytetyn talousveden mittauksen perusteella.