• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Veden laatu

Oriveden vesilaitoksen jakama talousvesi on laadultaan hyvää pohjavettä. Vedenkäsittelyssä raakaveteen lisätään soodaliuosta veden putkistoja syövyttävän happamuuden neutralisoimiseksi.

Yleisimmin asiakkaiden vedenlaatua koskevat kysymykset koskevat veden kovuutta. Oriveden vesilaitoksen jakama vesi luokitellaan kovuudeltaan hyvin pehmeäksi (kokonaiskovuus dH noin 0,7), eikä pesu- ja astianpesukoneissa ole tarvetta käyttää pesuaineen lisäksi mitään veden kovuudesta johtuvaa lisäainetta. Pehmeällä vedellä pestäessä saavutetaan sama pesutulos vähemmällä pesuainemäärällä kuin kovalla vedellä pestäessä. Käyttämällä vähäistä pesuainemäärää vähennetään myös ympäristökuormitusta.

Vesijohtoveden vedenlaatua seurataan jatkuvalla valvonnalla viranomaisten hyväksymän talousvesitarkkailuohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otetaan vedenottamoista ja verkoston eri osa-alueilta. Vesinäytteet ottaa ja tutkii Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio.

Kaikki verkostoon pumpattava vesi käsitellään Hirsilän vedenkäsittelylaitoksella ja vedenlaatu verksoton eri osissa vaihtelee vain vähän. Verkostoveden tutkimusselosteen vuodelta 2017 löydät tästä.