Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Orivedelle uusi hirsinen päiväkoti – toimijaksi liikuntaa ja luontokasvatusta painottava Pilke päiväkodit Oy

26.11.2019

Oriveden asemanseudulle, osoitteeseen Riihitie 4, rakennetaan uusi 75-paikkainen päiväkoti. Hirsisen päiväkotirakennuksen toteuttaa Mediset Hoivarakentajat Oy. Tiloihin tulee toimijaksi palvelusetelimallilla Pilke päiväkodit Oy. Asiasta päätti kaupunginvaltuusto kokouksessaan maanantaina.

Mediset Hoivarakentajat Oy:n ja Pilke päiväkodit Oy:n havainnekuva Riihitielle rakennettavasta päiväkodista ja sen pihapiiristä

 

- Yksityinen palvelusetelipäiväkoti monipuolistaa ja nykyaikaistaa Oriveden varhaiskasvatuspalveluja. Yksityisestä perhepäivähoidosta on jo saatu hyviä kokemuksia. Tavoitteena on saada lapsille ja työntekijöille turvalliset, tarkoituksenmukaiset sekä pedagogisesti toimivat tilat, kertoo Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila.

Palvelusetelipäiväkoti toimii siten, että kaupunki myöntää palvelusetelin perheelle, joka hakee varhaiskasvatuspaikkaa uudesta yksityisestä päiväkodista. Palveluntuottaja laskuttaa perheeltä varhaiskasvatusmaksun. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan kuten kunnallisessa varhaiskasvatuksessakin.

Uusi päiväkoti tulee korvaamaan Aseman ja Holman päiväkodit. Vanhoissa rakennuksissa on paljon korjausvelkaa eikä niitä ole alun perin suunniteltu varhaiskasvatusta varten. Samalla vuoropäivähoito siirtyy Holmasta keskustaan, esimerkiksi Niittykukan päiväkotiin. Vuoropäiväkoti palvelee koko kaupunkia, ja siirtämällä se keskeisemmälle paikalle vuorohoidon saatavuus paranee ja kuljetustarpeet vähenevät. Aseman ja Holman päiväkotirakennukset myydään julkisella tarjousmenettelyllä.

Vanhempien toiveet vaikuttivat valintaan

Pilke-päiväkodit tarjoavat erilaisia painotteisuuksia päiväkodista riippuen. Painotuksia ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu.

Mediset Hoivarakentajat Oy ja Pilke Päiväkodit Oy valikoituvat markkinavuoropuhelun kautta. Ennen markkinavuoropuhelun käynnistämistä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja huoltajille tehtiin verkkokysely. Saatuja tuloksia käytettiin markkinavuoropuhelun valintakriteerien laadinnassa.

− Päiväkotitoimijan valinnassa arvostettiin huoltaja- ja henkilöstökyselyssä esiin tulleita asioita, joita ovat esimerkiksi positiivinen, myönteinen ja kannustava kommunikaatio, yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja edistävä toiminta, tasa-arvo sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Lisäksi painotettiin liikunta- ja luontokasvatusta sekä toiminnan ekologisuutta, Mattila kertoo.

Markkinavuoropuhelun toteuttanut kaupungin työryhmä sai yhteensä neljä tarjoutumista. Mediset Hoivarakentajat Oy:n ja Pilke Päiväkodit Oy:n yhteenliittymän esitys täytti työryhmän näkemyksen mukaan parhaiten kaupungin asettamat valintakriteerit. Kasvatus- ja opetusjohtaja sekä varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen kävivät myös tutustumassa Pilke-päiväkotien toimintaan.

Perheillä valinnanvapaus

Työryhmän mukaan palvelusetelipäiväkoti voisi aloittaa toimintansa 1.8.2021. Huoltajat voivat valita, käyttävätkö he palveluseteliä vai kunnallista varhaiskasvatusta.

− Yksityisen päiväkodin toiminnan tulee olla laadukasta, jotta huoltajat haluavat käyttää sen varhaiskasvatuspalveluita. Mikäli huoltajat eivät valitse yksityistä päiväkotia, kunta järjestää varhaiskasvatuksen omana tuotantonaan, toteaa Mattila.

Palvelusetelipäiväkotiin ei osoiteta ketään, vaan sinne ohjaudutaan huoltajien toiveen perusteella. Kaikki varhaiskasvatusikäiset, myös alle 3-vuotiaat, lapset ohjautuvat huoltajien toiveen mukaisesti.

Yksityistä varhaiskasvatusta koskevat samat säännökset kuin kunnallista palveluntuotantoa. Yksityinen päiväkoti noudattaa valtakunnallista ja kunnan laatimaa varhaiskasvatussuunnitelmaa.

− Oriveden kaupunki valvoo yksityisen palveluntuottajan toimintaa, jotta se täyttää varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman vaatimukset. Toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun yhteinen sääntökirja, jonka toteutumista valvotaan mm. tarkastuskäyntien ja sovittujen raportointien avulla. Käytännössä valvonta on varhaiskasvatuksen johdon vastuulla, Jussi Lintunen taustoittaa.

Perhepäivähoitoon hakeudutaan yhä vähemmän

Muutosten taustalla on vuonna 2018 käynnistynyt varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys, jonka tavoitteena on lisätä palvelujen laatua, monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta.

Mia Mattila toteaa, että palvelusetelipäiväkodissa kaupungin ei tarvitse investoida uuteen päiväkotiin, mutta lapset saavat juuri heitä varten suunnitellun ja rakennetun kiinteistön. Työryhmän laskelmien mukaan palvelusetelipäiväkodin käyttöönotto vähentää varhaiskasvatuksen kuluja noin 170 000 eurolla vuodessa. 75-paikkainen päiväkoti kattaa jatkossa noin 33 % Oriveden varhaiskasvatuksesta. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuspaikkojen tarve tulee laskemaan tulevina vuosina.

Perhepäivähoitopaikkojen kysyntä on jatkuvasti laskenut sekä valtakunnallisesti että Orivedellä. Perhepäivähoitoon on hoitopaikkojen puutteen takia ohjautunut myös sellaisia lapsia, joille on ensisijaisesti toivottu päiväkotipaikkaa. Osana palveluverkon uudistamista kunnallisesta perhepäivähoidosta luovutaan asteittain eläköitymisten myötä. Paikkakunnalle on muodostunut yksityistä perhepäivähoitoa kysynnän mukaan, ja tällä hetkellä yksityisen perhepäivähoidon osuus on noin 7 % varhaiskasvatuksen paikosta.

Lisätiedot:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, p. 050 4060383, mia.mattila@orivesi.fi

Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen, p. 050 5526246, jussi.lintunen@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 3664444, marjatta.lilja@orivesi.fi

Näytä kaikki tiedotteet