• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Koulukuraattori

06.06.2018

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa julistetaan vakinaista täyttämistä varten

 

KOULUKURAATTORIN työsuhde 1.8.2018 alkaen

 

Koulukuraattori vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetun kuraattoritoiminnan toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Työhön kuuluu mm. yksilö- ja ryhmäohjausta ja moniammatillista yhteistyötä. Oriveden kaupungin koulujen (luokat 0-9 sekä lukio) lisäksi työtehtävät sijoittuvat Tampereen ammattiopisto Tredun Oriveden toimipisteelle.

 

Kelpoisuusvaatimus on asetuksen (29.12.2016/1501) mukainen, eli tehtävään soveltuu sosiaalityöntekijän tai sosionomin koulutus tai vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä

 

Parhaat mahdollisuudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa kokemus kouluympäristössä tehdystä kuraattorityöstä. Työtehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyötaitoja oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

 

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on KVTES:n ja kunnan palkkausjärjestelmän mukainen.

 

Toimeen valittavan on toimitettava työnantajalle Tullinkulman työterveys Pirte:n lausunto terveydentilastaan ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työsuhteen alkua.

 

Hakemukset tulee jättää 19.6.2018 klo 12.00 mennessä kuntarekry.fi kautta.

 

Haastattelut pidetään 27.6.2018.

 

Yhteystiedot

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen p. 050-406 0383, silja.silvennoinen@orivesi.fi, ajalla: 5.6.-14.6.2018

 

Näytä kaikki työpaikat