• Luonnollisesti Orivesi!

  • Ihmisen paras kesäkaupunki

Rakennustarkastajan virka

06.06.2018

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa julistetaan haettavaksi

Rakennustarkastajan virka

Haettavana olevan rakennustarkastajan viran tehtävät koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennustarkastaja toimii rakennusvalvonnan palveluyksikön esimiehenä. Tehtävänä on johtaa ja kehittää rakennusvalvonnan toimintaa lupamenettelyssä, rakentamisessa ja rakennetun ympäristön valvonnassa. Viran hoito edellyttää voimassa olevaa ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 §).

Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Hakijalle on eduksi kokemus esimiestyöstä, kokemus kunnallishallinnosta sekä maankäytön, kaavoituksen ja ympäristötoimen tehtäväalueiden tuntemus.

Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valittavan on toimitettava Tullinkulman Työterveys Pirte Oy:n todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Orivedellä on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi) ja sähköinen arkistointi. Ohjelmistoina meillä on käytössä Arcmap -paikkatieto-ohjelmisto sekä KuntaNet -kuntarekisteri.

Kaupungin vireillä oleva johtamisjärjestelmän kehittäminen saattaa vaikuttaa rakennusvalvonnan ja rakennustarkastajan sijoittumiseen kaupunkiorganisaatiossa.

Hakuaika päättyy 26.6.2018 klo 15.00. Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/186639-0

Haastattelut pidetään 29.6.2018. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia.

Lisätietoja virasta antavat tekninen johtaja Antti Jortikka, puh. 040 133 9247 ja II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari, puh. 050 594 4491.

Organisaation kuvaus

Orivesi on lähes 9 300 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Orivesi on savuton työpaikka.
 

 

Näytä kaikki työpaikat