20 henkilön kokoontumisrajoitus voimaan itsenäisyyspäivänä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi perjantaina 3.12. uudet kokoontumisrajoitukset Pirkanmaan sekä kolmen muun sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa 6.12.2021–5.1.2022.

Avin uudella määräyksellä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Rajoitus ei kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan. Avi kehottaa alueen asukkaita noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Rajoituksilla pyritään hillitsemään epidemiaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä koronaepidemian leviämisaluetta. Tartuntamäärät jatkuvat alueella korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista, tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista toimenpiteistä ja valtioneuvoston asettamista ravintolarajoituksista.

Uusia tartuntoja on havaittu useimmissa alueen kunnissa. Alueelliset koronatyöryhmät ja sairaanhoitopiirit ovat tällä viikolla ehdottaneet uusia kokoontumisrajoituksia neljän sairaanhoitopiirin alueelle.

Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan, että päätöksissä on huomioitu myös valtakunnallinen epidemiatilanne sekä sosiaali- ja terveysministeriön 1.12.2021 antama ohjauskirje rajoitusten kohdentamisesta aiempaa laajemmin. Aluehallintovirasto haluaa turvata rajoituksilla terveydenhuollon kantokyvyn ja tartunnanjäljityksen onnistumisen. Samalla halutaan mahdollistaa joulun ajan tapahtumien toteutuminen terveysturvallisesti.

Lisätietoja:

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Palaa uutislistaukseen