Lasten ja nuorten liikkuminen laskussa – uudet suositukset avuksi!

Suomessa vain noin yksi kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Noin puolet 7-12-vuotiaista ja vain alle viidesosa 13-17-vuotiaista liikkuu suositusten mukaisesti. Uudet liikkumissuositukset lapsille ja nuorille julkaistiin 7.4. vastaamaan nykytilanteen ongelmiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 7.4.2021 päivitetyt liikkumissuositukset 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Suositukset oli jo korkea aika päivittää, edelliset olivat nimittäin 13 vuoden takaa. Suosituksen ydin ei ole juuri muuttunut, mutta suosituksen sisältöä on muokattu vastaamaan paremmin lasten ja nuorten liikkumisen tutkimusnäyttöä.

Suomessa vain noin yksi kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Liikkumissuosituksia varten käytettiin monia eri tutkimustuloksia sekä kotimaasta että kansainvälisesti. USA päivitti omat liikkumissuosituksensa vuonna 2018, WHO omat laajat suosituksensa viime syksynä. Näitä molempia käytettiin pohjana Suomen suosituksia päivittäessä.

Lisäksi pohjana toimivat kattavat tutkimustulokset: Move! -mittauksia tehdään kouluissa 5. ja 8. luokilla ja niiden tuloksia on saatavilla vuodesta 2016. UKK-instituutin LIITU-tutkimustulokset löytyvät vuosilta 2016 ja 2018. Lisäksi käytettiin nuorten miesten (19 v.) kuntomittauksia varusmiespalvelukseen astumisen yhteydestä. Näitä tuloksia on vuodesta 1975.

Suomessa vain noin yksi kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Noin puolet 7–12-vuotiaista ja vain alle viidesosa 13–17-vuotiaista liikkuu suositusten mukaisesti. Vastaavasti vuonna 1992 noin 67 % nuorista varusmiehistä saavutti kiitettävän tai hyvän tuloksen kuntotestauksessa. Vuonna 2019 vastaava osuus oli noin 35 %.

Kaikille 7–17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

No sitten itse päivitettyyn suositukseen…Tiivistetysti reipasta ja rasittavaa liikkumista pitäisi olla vähintään 60 minuuttia jokaisena päivänä. Lisäksi pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Liikkumissuosituksia tutkiessa on tärkeä erottaa sanojen liikkuminen ja liikunta merkitys toisistaan.

Liikkuminen tarkoittaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, kuten pelejä ja leikkejä, liikuntaa ja urheilua, liikkumista koulupäivän aikana osana liikunnanopetusta, välitunteja tai oppitunteja, liikkumista vapaa-aikana omatoimisesti tai harrastusten parissa, kotitöitä. Lisäksi se tarkoittaa siirtymisiä paikasta toiseen aktiivisesti.

Liikunta taas on tahtoon perustuvaa lihasten toimintaa, joka lisää energiankulutusta. Liikunta tähtää harkittuihin tavoitteisiin ja liikesuorituksiin sekä toiminnasta saataviin elämyksiin.

Liikkumissuositusta on helppo käsitellä pienemmissä osioissa, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä:

Paranna kestävyyttä

1. Olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä.

Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa.

Vahvista lihaksia ja luustoa

2. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Monipuolinen liikunta vaikuttaa myös motivaatioon – monipuolinen liikkuminen on mukavaa, eikä siihen kyllästy helposti. Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumuksien ja harrastusten löytämisessä. Lisäksi myös liikkuvuuteen olisi hyvä kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Pysy virkeänä

3. Tauota pitkäaikaista istumista. Paikallaanolo vaikuttaa meihin negatiivisesti hyvinkin monella tavalla. Jopa videopelien tulokset paranevat pienillä taukojumpilla!

Lisää hyvää oloa

4. Suositusten mukainen määrä liikuntaa voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Kaikki arjen liikunta ja aktiivisuus lasketaan suositukseen.

Palaudu päivästä

5. Ja nuku riittävästi! Kehitys, oppiminen ja mieliala ovat kiinni myös riittävästä unenmäärästä!

Noin neljäsosalla lapsista ja nuorista on jonkin asteisia toimintarajoituksia.

Näiden lisäksi ministeriön suositus pitää sisällään turvallisen ja erityisesti yhdenvertaisesti saavutettavissa olevan liikkumisen, joka kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. Kaikki lapset ja nuoret tarkoittavat sananmukaisesti kaikkia, mukaan lukien toimintarajoitteiset ja muut vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret. Noin neljäsosalla lapsista ja nuorista on jonkin asteisia toimintarajoituksia.

Liikuntatottumukset omaksutaan lapsuudessa, joten liikunnallisen elämäntavan syntymistä on tärkeää tukea jo varhain. Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan tukemiseen tarvitaan mukaan meidät kaikki!

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa:

Facebook: Terve Nuori Orivesi

Instagram: @tervenuoriorivesi

Palaa uutislistaukseen