Aktiivista energiatehokkuustyötä Orivedellä

Oriveden kaupunki on vuosien ajan kehittänyt energiatehokkuuttaan ja on aktiivisesti mukana keskustelussa muiden energiatehokkuussopimuksessa mukana olevien kuntien kanssa.

Oriveden kaupunki on mukana kuntien vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025. Kyseiset sopimukset ovat ensisijainen keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet, ja ne ovat näin tärkeä osa myös Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

Tehokkaalla energian käytöllä voidaan vähentää ilmastonmuutoksesta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla kehitetään kustannustehokkuutta.

Energiatehokkuussopimuksen myötä kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan 7,5 % (1600 MWh/v) vuosina 2017–2025. Kaupunki on tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä saavuttanut sopimuksen tavoitteen. Vuosina 2017–2023 toimenpiteillä on saavutettu yhteensä 1875 MWh:n vuotuinen säästö.

Vuonna 2023 Orivedellä tehtiin monia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja vuositason energian säästöä kertyi noin 520 MWh.

Toimenpiteet sisältävät muun muassa aurinkopaneelit Tähtiniemen jäteveden puhdistamolle, ikkunoiden vaihtoa uimahalliin ja kaupungintalolle sekä kiinteistöjen lämpötilojen ja ilmanvaihdon optimointia kohteisiin, joihin niitä ei vielä syksyllä 2022 tehty.

Energiatehokkuussopimuksen lisäksi Oriveden kaupunki on mukana Hiilineutraali kunta (HINKU) verkostossa, jossa kaupungin tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Näiden sopimusten ohjaamana Oriveden kaupungin toiminnassa huomioidaan entistä enemmän toiminnan ja tehtävien päätösten vaikutusta energia- ja ilmastoasioihin.

Palaa uutislistaukseen