Alakoulujen palveluverkkoselvityksessä on neljä vaihtoehtoa

Orivedellä on käynnissä palveluverkkoselvitys, jossa tarkastellaan alakouluverkon nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvitystä varten koottu työryhmä käsitteli syyskuun kokouksessaan kouluista koottua teknistä tietoa, viime vuosien kouluverkkomuutoksia Orivedellä, tulevaisuuden linjauksia sekä kuntalaisten osallistamista palveluverkkoselvitykseen.​

​​Työryhmä sai lisätietoa tilapalvelujen kustannuksista Karpinlahden ja Hirsilän kyläkouluissa. Kokouksessa päätettiin, että koulujen teknistä käyttöikää sekä peruskorjaustarpeiden laajuutta ja kustannuksia täytyy selvittää vielä tarkemmin. Kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi myös opetuksen järjestämisen ja oppilaskuljetusten kustannuksia eri yksiköissä täytyy tarkastella.

Työryhmän laatimissa tulevaisuuden linjauksissa pidettiin tärkeänä lasten yhdenvertaisuutta. Työryhmä totesi, että jokaisella lapsella tulee olla nykypäivän opetussuunnitelman vaatimukset täyttävä fyysinen oppimisympäristö. Eri yksiköissä täytyy pystyä täyttämään myös opetuksen ja henkilöstön osaamisen vaatimukset. Kouluissa tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi taide- ja taitoaineiden osaamiseen.

Henkilöstöä ja kuntalaisia kuullaan

Palveluverkkoselvitys jatkuu neljän eri vaihtoehdon puntaroinnilla: 0-vaihtoehdossa olemassa olevat koulukiinteistöt pidetään käytössä mahdollisimman pienillä korjauksilla. Tällöin osa kouluista tulee muuttumaan jollakin aikavälillä 2-opettajaisiksi. 0+-vaihtoehdossa koulukiinteistöt korjataan teknisesti nykypäivän tarpeiden vaatimaan kuntoon. 1-vaihtoehdossa Karpinlahden koulu yhdistyy Rovastinkankaan kouluun. 2-vaihtoehdossa Hirsilän koulu yhdistetään Kultavuoren kouluun.

Koulujen henkilöstölle järjestetään mahdollisuus kertoa näkemyksensä sähköisellä kyselyllä. Työryhmä tulee myös arvioimaan eri vaihtoehtojen lapsivaikutukset. Koronatilanteen vuoksi kuntalaiset voivat tutustua palveluverkkoselvityksen materiaaleihin sähköisesti. Materiaali kootaan verkkoon selvityksen valmistuttua. Lisäksi materiaali tulee luettavaksi paperisena kaupunginkirjastoon ja Eräjärven sivukirjastoon. Kuntalaiset saavat lausua mielipiteensä sähköisesti ja tarvittaessa myös perinteisesti kirjoittamalla.

Kouluverkkoselvitykseen pyydetään lausunnot lasten ja nuorten lautakunnalta sekä tekniseltä lautakunnalta. Aikanaan selvitys tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen alakouluverkon tulevaisuudesta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen