Alakoulujen palveluverkkoselvitys on valmistunut – kerro mielipiteesi


Oriveden kaupunginhallituksen nimeämä alakoulujen palveluverkkoselvityksen valmisteluryhmä on kaupunginhallituksen toimeksiantona valmistellut palveluverkkoesityksen. Selvitys on luettavissa täällä. (Huom. selvitykseen lisätty 4.12. Karpinlahden oppilaiden mielipiteet sivuille 81-82.) Selvityksen liitteenä Tutkimusselostus Karpinlahden koulun kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta.

Asiaa koskeva hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuuksien varaaminen kuntalaisille toteutetaan siten, että palveluverkkomateriaali on nähtävillä 26.11. – 13.12.2020 kaupungin verkkosivulla sekä Oriveden pääkirjastossa, Eräjärven sivukirjastossa ja opetuspalvelujen toimistossa kaupungintalossa.

Koronapandemian takia ei voida järjestää kuntalaisille avointa yleisötilaisuutta.

Kuntalaisten mielipiteitä pyydetään antamaan 13.12.2020 mennessä sähköisesti tai paperilla. (Huom. kysely on päättynyt!)

Vanhempainyhdistyksiltä, nuorisovaltuustolta, lasten ja nuorten lautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vammaisneuvostolta ja Oriveden yrittäjät ry:ltä pyydetään vapaamuotoiset lausunnot 13.12.2020 mennessä.

Kuntalaisten mielipiteet sekä saadut lautakuntien ja muiden toimielinten lausunnot käsitellään alakoulujen palveluverkkoselvityksen valmisteluryhmässä joulu-tammikuussa, jonka jälkeen valmisteluryhmä tekee ehdotuksen kaupunginhallitukselle. Suunnitellun aikataulun mukaan kaupunginhallitus käsittelee asiaa 25.1.2021 ja kaupunginvaltuusto 1.2.2021.

Palaa uutislistaukseen