Asemanseudulla suoritetaan rakennetun ympäristön inventointi


TIEDOTE ASUKKAILLEMAASTOKÄYNTEJÄ ASEMANSEUDULLA 23.9.–22.10.2021.

Oriveden kaupungin Asemanseudulle laaditaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, johon liittyen alueella suoritetaan rakennusten inventointeja maastokäynneillä. Maastokäynnit tehdään ajanjaksolla 23.9.-22.10.2021. Selvitys laaditaan tulevaa asemakaavoitusta varten.

Laadittava selvitys rakennuskohteista ja alueesta liitetään osaksi kaava-aineistoa. Inventointialue on Asematien, Orivedentien ja Eräjärventien muodostama alue.

Inventoinnin tekeminen edellyttää maastossa ja pihapiireissä liikkumista, sekä rakennusten ulkopuolista valokuvaamista ja tarvittaessa tietojen keräämistä omistajilta. Maankäyttö- ja rakennuslain 204a §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan.

Inventointityön tekee Oriveden kaupungin tarjousmenettelyllä valittu Heilu Oy.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustutkija, SAFA arkkitehti Laura Uimonen, p. 0505920177

Orivedellä 14.9.2021

Oriveden kaupunki
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Palaa uutislistaukseen