Lataa tästä aurinkoenergiaselvityksen infopaketti (pdf)! (Basic information on areas suitable for solar energy production also in English and Swedish. / Grundläggande information om områden lämpliga för produktion av solenergi också på engelska och svenska.)

Oriveden alueelta on tunnistettu 16 aluetta, jotka soveltuisivat aurinkoenergian tuotantoon. Alueet ovat kooltaan 8,7–305 hehtaaria. Alueiden etäisyydet 110 kV sähkölinjaan ovat välillä 0-4,4 kilometriä. Kyseessä on alustava paikkatietotarkastelu. Toteutumisen edellytykset selviävät tarkemmassa suunnittelussa.

Tarkastelussa on huomioitu mm. seuraavat kriteerit:

  • Alue soveltuu teollisen kokoluokan maa-asenteisen aurinkoenergian tuotantoon / aurinkovoimalalle.
  • Alueen vähimmäispinta-ala on 5 hehtaaria. Tarkastelussa myös suuret, satojen hehtaarien alueet.
  • Läheisyys sähkö- ja tieverkkoon
  • Lähistöllä ei asuin- ja lomarakennuksia, suojelualueita, maisema- tai kulttuuriympäristöalueita
  • Alueiden valinnassa ja rajauksissa on pyritty siihen, että ne eivät merkittävästi vähentäisi metsäalaa.

Oriveden kaupunki teetti selvityksen aurinkoenergian tuotantoon sopivista alueista Orivedellä. Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy, ja se valmistui kesällä 2024.

Selvityksessä tarkasteltiin koko kunnan aluetta. Tarkastelussa olivat mukana sekä Oriveden kaupungin että yksityisten omistamat maa-alueet.

Selvityksessä valmistui infopaketti, johon on koottu tiedot kaikista 16 tunnistetusta alueesta.

Hankkeessa hyödynnettiin Ympäristöministeriön rahoitusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi.

Lataa tästä aurinkoenergiaselvityksen infopaketti (pdf)!

Aurinkoenergiaselvityksen tulosinfo / Yleisötilaisuuden 12.6.2024 esitysaineisto (pdf)

City of Orivesi: Potential of solar energy production

Download the solar energy report information here (pdf)! (Basic information on areas suitable for solar energy production also in English and Swedish.)

This study identified areas suitable for industrial-scale ground mounted solar energy production in Orivesi area.

16 areas were selected as potentially suitable areas for solar power production. The sizes of these areas ranged from 8.7 to 305 hectares, and distances to the 110 kV power line range from 0 to 4.4 km. The study is a preliminary GIS study. Final conditions to build a solar power plant are find out in a more detailed planning.

Special attention was given to finding sites where the construction area for a solar
power plant would be primarily located on land that is otherwise unused
(e.g., former landfills, soil dumps, former and decommissioned quarry and mining
areas, former peat production areas).

The project utilizes funding from the Ministry of the Environment to promote
investment projects for the green transition.

Ramboll Finland Oy is conducted the study commissioned by the city of Orivesi.
The study was carried out in 2023-2024.

Download the solar energy report information here (pdf)!

More information about the study in English here (pdf)!

Ota yhteyttä / Contact us:

Ota yhteyttä


Antti Kivikko

Maankäyttöpäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Juha Kuusisto

Kaupunginjohtaja

050 401 5790