Rantaosayleiskaava ei ole lainvoimainen, kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituskäsittely on kesken.

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 31 hyväksynyt Oriveden pohjoisen osa-alueen, Längelmäen osa-alueen ja Eräjärven osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 1.6.2020 § 31

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 34 hyväksynyt Oriveden eteläisen osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 15.6.2020 § 34

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Pirkanmaan ELY-keskus jätti 15.7.2020 ja 17.7.2020 lisäksi kaupungille kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä oikaisukehotuksen rakennusoikeutta koskevilta osin koskien koko kaavaa.

Oikaisukehotusten johdosta kaupunginvaltuusto 14.9.2020 § 48 päätti pysyttää aikaisemmat kaavan hyväksymispäätöksensä.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 14.9.2020 § 48

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt kaupunginvaltuuston päätöksestä valituksen 28.10.2020 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Aineistot:

Kaupunginvaltuuston hyväksymä rantaosayleiskaavaehdotus on nähtävissä myös karttapalvelussa (viralliset dokumentit pdf-tiedostoina)
Linkki karttapalveluun:
Rantaosayleiskaavaehdotus 2020 karttapalvelu

Pdf-tiedostojen koon vuoksi suositellaan niiden tallentamista omalle koneelle ja tiedostojen avaamista tallentamisen jälkeen omalta koneelta.

Kaavaselostus

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA_SELOSTUS_16032020.pdf

Kaavaselostuksen liitteet 1-18:

Kaavaehdotus, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset

Eräjärven kyläkaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen karttaan pääset alla olevista linkeistä:

Emätilaselvitys

Lausunnot Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan 2. ehdotuksesta ja kaupungin vastineet lausuntoihin

Muistutukset

Yhteenveto saapuneista muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä 18. Kaavaselostuksen löydät tältä sivulta alempaa. Rantaosayleiskaavaehdotuksesta saapuneita muistutuksia ei julkaista internetissä (Tietosuojalaki 1050/2018). Rantaosayleiskaavaehdotuksesta saapuneet muistutukset ovat tutustuttavissa kaupungintalolla (osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi) kaupungintalon aukioloaikoina.

Hankkeesta on laadittu 16.3.2020 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Suunnitelmasta ilmenee, mistä kaavoituksessa on kyse, alustava aikataulu, mitä alueita kaavoitetaan ja miten osallisten eli niiden joita asia koskee, osallistumismahdollisuudet toteutetaan.

Arkeologiset inventoinnit

Luontoinventointi

Rakennetun ympäristön selvitys

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 6.3.2012

(HUOM! Suunnittelu- ja mitoitusperusteita on tarkennettu kaavatyön aikana kaavaselostuksessa ilmenevillä tavoilla.)