Opintopistekurssit on kuvattu osaamisperusteisesti, eli kurssin osaamistavoitteet, laajuus ja arviointikriteerit on avattu kurssin kuvauksessa.

Oriveden seudun kansalaisopiston opintopistekurssit on merkitty opinto-ohjelmassa Noppa-logolla. Verkkopalvelussa löydät ne valitsemalla hakukriteeriksi Teema-otsikon alta “Opintopistekurssi”. Kurssin otsikosta näet kurssin laajuuden opintopisteinä.

Voit saada opintosuorituksia opintopistekursseilta osoittamalla osaamisesi kurssin aikana annetuilla tehtävillä. Osaamistasi arvioi kurssin opettaja. Oriveden seudun kansalaisopisto kirjaa suorituksesi Oma Opintopolku-palveluun, jota myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut käyttävät.

Mikä on opintopistekurssi?

Opintopistekurssilla on aina kurssikuvauksesta selviävät tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan.

Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin luonteesta riippuu, miten paljon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella.

Osaamisen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Päätät itse kurssin alkaessa, haluatko, että osaamistasi arvioidaan ja sinulle annetaan kurssista opintosuoritusmerkintä. Kurssille voi siis osallistua, vaikkei haluaisikaan osaamisen arviointia ja opintosuoritusmerkintää.

Kurssilla ei pidetä kokeita, vaan osaaminen osoitetaan tekemällä erilaisia tehtäviä kurssin aikana. Osaamisen osoittaminen edellyttää siis sitä, että osallistut kurssille aktiivisesti.

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä tarkoittaa, että olet saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Merkinnät Omaan Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt. Vain hyväksytyt suoritukset viedään Oma Opintopolku -palveluun.

Opintopistekurssi maksaa tavallisen kurssimaksun verran, eli opintopisteiden suorittamisesta ei veloiteta lisämaksua.

Miten opintopisteitä voi hyödyntää?

Opintopisteitä voi hyödyntää osaamisen osoittamiseksi vaikkapa työnhaussa, kuten työhakemuksissa ja ansioluetteloissa.

Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksilukea myös toisen oppilaitoksen opinnoissa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa.

Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat Oma Opintopolku-palveluun, josta voit jakaa haluamasi suoritukset esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle.

Miten opintopistekurssille voi osallistua?

Ilmoittaudu kurssille tavalliseen tapaan. Oriveden seudun kansalaisopiston toimiston henkilöstö auttaa tarvittaessa ilmoittautumisessa.

Ilmoittautuessasi tai viimeistään kurssin alussa annat suostumuksen tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jotta opintopistemerkinnät voidaan kirjata Oma Opintopolku -palveluun. Voit osallistua opintopistekurssille myös, vaikka et haluaisikaan kurssista suoritusmerkintää.

Osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin toimintaa, joten opintosuoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille. Tehtävät ovat kurssilla pääsääntöisesti kaikille yhteisiä.
Opintopistekurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kurssin tavoitteisin ja arviointikriteereihin.