Orivedellä toimii kunnallisina perhepäivähoitajina noin kaksikymmentä varhaiskasvatuksen ammattilaista. Perhepäivähoitajia on sekä keskustan että aseman alueella.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä voi olla yhtä aikaa neljä alle esikouluikäistä lasta ja tarvittaessa yksi puolipäiväinen esikoululainen. Pieni ryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen, kiireettömän ja kodinomaisen varhaiskasvatuksen sekä sylin ja lapsen aidon kohtaamisen. Lapsella on yksi ja sama hoitaja koko varhaiskasvatuspäivän ajan, jolloin syntyy luontevasti turvallinen ihmissuhde yhteen kasvattajaan. Yhteistyö vanhempien kanssa on läheistä ja mutkatonta. Laatua perhepäivähoitoon tuo esimerkiksi itsetehty kotiruoka.

Perhepäivähoito on tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta, jossa leikillä on suuri arvo. Leikki kehittää mm. vuorovaikutustaitoja, kielellisiä ja motorisia valmiuksia sekä tunne-elämän taitoja. Perhepäivähoidossa noudatetaan Oriveden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Hoitajat toimivat alueellisissa tiimeissä, jolloin lapset saavat kokemusta isommassa ryhmässä toimimisesta ja tutustuvat saman ikäisiin kavereihin. Perhepäivähoitoryhmät tapaavat toisiaan mm. leikkikentillä, liikuntapaikoilla, luontoretkillä ja erilaisissa yhteisesti järjestetyissä tapahtumissa.

Oman perhepäivähoitajan vapaiden aikana lapsen varahoitopaikka on Orivarsan päiväkodin Villivarsat -ryhmä. Perhe saa maksuhyvityksen kyseisen kuun päivähoitomaksussa hoitajan poissaolopäiviltä, jos perhe ei käytä kunnallista varahoitopaikkaa. Edellyttäen kuitenkin, että perheellä on käyttämättömiä hoitotunteja kyseisessä kuukaudessa.