Päivitetty 22.6.2020

Oriveden kaupunki pyrkii rajoittamaan koronavirustartuntoja monin eri toimenpitein. Kaupunki noudattaa Suomen hallituksen antamia linjauksia.

Päiväkodit

 • Päiväkodeissa kiinnitetään erityistä huomiota käsihygieniaan ja turvaväleihin.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Tenavanetin välityksellä.

Koulut

 • Ei poikkeustoimenpiteitä tällä hetkellä.
 • Huoltajille tiedotetaan Wilman välityksellä.

Liikuntapalvelut

 • Oriveden uimahallia remontoidaan ja halli avautuu syksyllä.
 • Jäähallissa on menossa sisätilojen peruskorjaus ja halli avautuu syksyllä.
 • Huomioithan lisääntyneen käytön aiheuttamat tilapäiset ruuhkat ulkoilureiteillä! Alueita ylläpidetään liikuntapalvelujen resurssien mukaisesti. Huolehdithan omien jälkiesi siivoamisesta!
 • Liikunnanohjaajat jakavat virtuaalijumppia n. 2 krt/vko kaupungin Facebook-sivulle.
 • Liikuntahallin kuntosali otetaan käyttöön koodeilla kesäajaksi 1.6. alkaen. Hallin asiakaspalvelu on auki 8.-12.6. klo 8-15.30. Tänä aikana voit käydä lunastamassa olemassa olevalle kortille koodin tai hankkimassa uuden kortin/koodin. Hallissa panostetaan hygieniaan käsidesin lisäyksellä sekä ohjeistuksilla. Noudatathan annettuja ohjeita!
 • Poikkeusolojen aiheuttama katkos (13.3.-31.5.) hyvitetään kaikille liikunta- ja uimahallin kausikorttilaisille ilman erillistä pyyntöä. Uusi hyvitetty käyttöaika aloitetaan syyslukukaudesta 8/20 ja se ohjelmoidaan automaattisesti lunastettuun korttiin. Tämä ei vaadi asiakkaan toimenpiteitä.
 • Ohjattuihin maksullisiin ryhmiin hankitut käyntikerrat hyvitetään lahjakorteilla, joita voi käyttää joko kertamaksuihin tai osamaksuna tuleviin kurssimaksuihin. Lahjakortit postitetaan ilman erillistä pyyntöä 8/20 alkaen.

Nuorisopalvelut

 • Uudet nuorisotilat Oriveden Kampuksella on avattu 1.6. Nuorisopalvelut tiedottavat järjestelyistä omissa kanavissaan.
 • Teemapäivistä ja lähialueen retkistä tiedotetaan erikseen. Kuljetuksia ei järjestetä.
 • Poikkeusaikana on otettu käyttöön virtuaalinuorisotila.
 • Ohjaajat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla ja somessa (yhteystiedot välitetty huoltajille Wilman kautta)

Kirjasto

 • Oriveden kaupunginkirjasto avautuu normaalisti 1.6.
  Eräjärven kirjaston lainaus ja tilat avautuvat 1.6. alkavalla viikolla.
 • Noudatathan kirjastossa asioidessasi turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa! Kirjastoon ei saa tulla sairaana.
 • Kaupunginkirjaston palautusluukku on normaalisti käytössä.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa siirrytään 1.6. alkaen hallitusti etäkuntouttavasta toiminnasta työpajoilla ja ryhmissä tapahtuvaan työtoimintaan. Tästä tiedotetaan asiakkaita, kun saadaan tarkennetut ohjeistukset.

Ikäihmisten palvelut ja sote-yksiköt

 • Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa.
 • Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana.
 • Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.
 • Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.
 • Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Kokoontuminen, yleisötilaisuudet ja kokoustilat

 • Kokoontumisrajoitus nostetaan 10 henkilöstä 50 henkilöön 1.6. lähtien. Rajoitus koskee julkisia tilaisuuksia ja (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämiä tilaisuuksia, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumia sekä uskonnollisia tilaisuuksia.
 • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.
 • Kirjaston tilat, nuorisotilat, kaupungintalon kokous- ja kerhotilat sekä Järjestöjen talo ovat taas avautuneet yleisön käyttöön.
 • Oriveden kaupunki suosittelee, että yhdistykset ja muut tahot edelleen välttelevät ei-välttämätöntä kokoontumista tai kokoontumisia järjestetään esimerkiksi ulkona.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Kaupunginvirastot ovat avautuneet asiakkaille 8.6. lähtien. Kaupungintalon kaupunginvirastot (Keskustie 23) ovat avoinna arkisin klo 9-15 ennen kesäsulkua 6.-26.7.

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Yli 70-vuotiaiden kauppa-asiointi

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin:

 • Kaupungin henkilöstö on poikkeusaikanakin tavoitettavissa ja meihin voi aina ottaa yhteyttä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.