Päivitetty 11.2.2021

Oriveden kaupunki pyrkii rajoittamaan koronavirustartuntoja monin eri toimenpitein. Kaupunki noudattaa Suomen hallituksen ja Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän antamia linjauksia.

Päiväkodit

 • Oriveden varhaiskasvatuspalveluissa noudatetaan Opetushallituksen sekä THL:n ohjeistuksia.
 • Tärkeimmät ohjeet ovat hyvä käsihygienia ja oireilevien henkilöiden jääminen kotiin.
 • Toiminnassa huomioidaan turvavälit ja käsihygienia.
 • Lapset jaetaan mahdollisimman usein pienryhmiin, toimintaa porrastetaan ja järjestetään ulkona. Retkiä sisätiloihin ei toistaiseksi järjestetä.
 • Vanhempainkeskustelut hoidetaan tilanteen mukaan etänä tai kasvokkain ja vanhempainillat järjestetään ulkona.
 • Varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla varhaiskasvatuspaikkaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Lasten ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Henkilöstö käyttää maskia 26.11. lähtien.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Päikyn välityksellä.

Koulut

 • Oppilaitoksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Opetusryhmien välisiä kontakteja pyritään välttämään esimerkiksi porrastamalla välitunteja ja ruokailuja. Opetuksessa hyödynnetään ulkotiloja.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Opettajien kokoontumisissa hyödynnetään edelleen ensisijaisesti etäyhteyksiä. Myös vanhempainiltoja järjestetään tarpeen mukaan etäyhteyksin.
 • Opiskelija, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla oppilaitokseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Koulujen henkilöstö sekä lukion opiskelijat käyttävät maskia 26.11. lähtien.
 • Oppilaat kuudesluokkalaisista ylöspäin käyttävät maskia 18.1. lähtien. Ohje ei koske kyläkoulujen 5.-6.lk yhdysluokkia.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman välityksellä.

Liikuntapalvelut

 • Lasten ja alle 20v nuorten harrastustoiminta voi käynnistyä korkeintaan 10 lapsen tai nuoren ryhmissä 11.1. lähtien. 10 henkilön rajoitus on voimassa sisäliikuntatiloissa 1.3.2021 saakka.
 • Kilpailu- ja ottelutapahtumat on kielletty kuntien omistamissa sisäliikuntatiloissa pois lukien sarjalisenssi- ja ammattilaisurheilu. Rajoitus koskee myös jäähalleja.
 • Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumia voi järjestää kuitenkin ulkona, jos turvallisuussuunnitelma on laadittu.
 • Kilpailutapahtumissa sisällä ja ulkona ei saa olla yleisöä.
 • Koronanyrkin linjaukseen perustuen kilpa- ja huippu-urheilijat voivat jatkaa harjoittelua kaupungin liikuntatiloissa (Orivedellä koskee OrPo:n naisten liigajoukkuetta sekä SM- ja ylempien tasojen yksilöurheilijoita).
 • Uimahalli avautuu rajoitetusti maanantaista 18.1. lähtien alle 20-vuotiaille ohjatun toiminnan piirissä oleville lapsille ja nuorille, eläkeläis- ja seniorikortillisille sekä kaikenikäisille lääkinnällisen kuntoutuksen piirissä oleville asiakkaille erikseen määriteltyinä aikoina. Yli 20-vuotiaiden ohjatut vesiliikuntaryhmät pysyvät edelleen tauolla. Aukioloajoista ja kävijärajoituksista tiedotetaan lähipäivien aikana. Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse liikuntapäällikkö Roope Marskilta, roope.marski@orivesi.fi
 • Koronanyrkki ei edelleenkään suosittele aikuisten sisäharrastustoiminnan käynnistämistä. Aikuisten ulkoliikunta korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä ja turvavälein on ok.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotilat on suljettu toistaiseksi. Pienryhmätoiminta ja henkilökohtainen ohjaus jatkuvat. Nuorisotilatoimintaa jatketaan virtuaalisesti sekä pienryhmien kerhotoimintana.
 • Lue lisää nuorisopalveluista!

Kirjasto

 • Kaupunginkirjaston tilat lukusalia ja oleskelutiloja lukuun ottamatta avataan maanantaista 18.1. lähtien. Kirjasto noudattaa alkuvuoden aukioloaikoja ja on suljettu lauantaisin. Kirjastossa suositellaan vahvasti maskin käyttöä, noudatetaan turvavälejä ja hygieniaohjeita sekä noin 10 henkilön kävijärajoitusta.
 • Aukiolotiedot löydät kirjaston sivuilta.

Kansalaisopisto

 • Kansalaisopiston kevätkautta on käynnistelty osin lasten pienryhmissä ja etäopetuksena. Kansalaisopisto tiedottaa suoraan opettajille ja kurssilaisille kurssien aloituksesta.
 • Koronanyrkki ei edelleenkään suosittele aikuisten sisäharrastustoiminnan käynnistämistä.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa on siirrytty hallitusti etäkuntouttavasta toiminnasta työpajoilla ja ryhmissä tapahtuvaan työtoimintaan.

Ikäihmisten palvelut ja sote-yksiköt

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja kriittisesti sairailta.
 • Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö.
 • Kaikissa vierailuissa terveydenhuollon yksiköihin on voimassa maskisuositus.
 • Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.
 • Taysin toimintaohje hoiva- ja asumisyksiköissä vierailemiseen

Kokoontuminen, yleisötilaisuudet ja kokoustilat

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (pdf). Määräys on voimassa ajalla 9.2. – 1.3.2021.
 • Yleisötapahtumia ei voi Avin kokoontumisrajoitusten mukaisesti järjestää edes ulkona.
 • Kaupunki ei järjestä mitään yleisötilaisuuksia sisällä eikä ulkona helmikuun loppuun saakka.
 • Kaupungintalon ja Nuorten Kampuksen kokoustilat on suljettu yleisöltä toistaiseksi.
 • Vertaistukiryhmät voivat kokoontua korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä Järjestöjen talolla. Kokoontumisissa on noudatettava OKM:n ja THL:n hygieniaohjetta (pdf).

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Kaupungintalon kaupunginvirastot (Keskustie 23) ovat avoinna arkisin klo 9-15. Kaupungintalon tiloissa käytetään kasvomaskia ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Asioithan tiloissamme vain oireettomana!

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Vähävaraisten maskijakelun jakelupisteet

 • Oriveden kaupunginkirjasto, Keskustie 23, aukioloajat täällä
 • Palvelutalon lähitori, Eerolantie 2, ma-pe klo 9-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • SPR:n Lähimmäisen kamari, Latokartanontie 2, ma-to klo 10-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • Seurakunta; Diakoniatyön avovastaanotto ma klo 9-11 ja ke klo 10-12.30 diakoniatoimistossa seurakuntakeskuksessa. Muuna aikana sovitusti diakoniatyöntekijöiden kanssa (Terhi Ratalahti p. 050 3451961, Sanna Tapiolinna p. O50 5768343, Irmeli Nylander p. 050 3003155).
 • Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, ma 9-15 ja ti-pe 9-17.
 • Työllisyyspalvelut jakavat maskeja niille asiakkailleen, jotka maskeja tarvitsevat.
 • Vähävaraiset lukion ja Tredun opiskelijat voivat olla yhteydessä koulukuraattori Aija Nurmiseen.

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Henkilöstö käyttää työpaikoilla maskia.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin:

 • Kaupungin henkilöstö on tavoitettavissa koronavirustilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.