Päivitetty 27.8.2020

Oriveden kaupunki pyrkii rajoittamaan koronavirustartuntoja monin eri toimenpitein. Kaupunki noudattaa Suomen hallituksen antamia linjauksia.

Päiväkodit

 • Oriveden varhaiskasvatuspalveluissa noudatetaan Opetushallituksen sekä THL:n ohjeistuksia.
 • Tärkeimmät ohjeet ovat hyvä käsihygienia ja oireilevien henkilöiden jääminen kotiin.
 • Toiminnassa huomioidaan turvavälit ja käsihygienia.
 • Lapset jaetaan mahdollisimman usein pienryhmiin, toimintaa porrastetaan ja järjestetään ulkona. Retkiä sisätiloihin ei toistaiseksi järjestetä.
 • Vanhempainkeskustelut hoidetaan tilanteen mukaan etänä tai kasvokkain ja vanhempainillat järjestetään ulkona.
 • Varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla varhaiskasvatuspaikkaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Lasten ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Tenavanetin välityksellä.

Koulut

 • Orivedellä koulutyö alkaa tiistaina 11. elokuuta normaalilainsäädännön mukaisena lähiopetuksena. Riskiryhmään kuuluvat voivat lääkärin suosituksen perusteella hakea koululta poissaololupaa.
 • Oppilaitoksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Opetusryhmien välisiä kontakteja pyritään välttämään esimerkiksi porrastamalla välitunteja ja ruokailuja. Opetuksessa hyödynnetään ulkotiloja.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Opettajien kokoontumisissa hyödynnetään edelleen ensisijaisesti etäyhteyksiä. Myös vanhempainiltoja järjestetään tarpeen mukaan etäyhteyksin.
 • Opiskelija, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla oppilaitokseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman välityksellä.

Liikuntapalvelut

 • Kaikki liikuntapaikat ovat auki. Ohjatuille liikuntaryhmille ilmoittautuminen on käynnissä. Liikuntapaikoilla ja ryhmäliikunnassa tulee noudattaa turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa! Liikuntapaikoille ja liikuntaryhmiin ei voi tulla oireisena.
 • Poikkeusolojen aiheuttama katkos (13.3.-31.5.) hyvitetään kaikille liikunta- ja uimahallin kausikorttilaisille ilman erillistä pyyntöä. Uusi hyvitetty käyttöaika aloitetaan syyslukukaudesta 8/20 ja se ohjelmoidaan automaattisesti lunastettuun korttiin. Tämä ei vaadi asiakkaan toimenpiteitä.
 • Ohjattuihin maksullisiin ryhmiin hankitut käyntikerrat hyvitetään lahjakorteilla. Lahjakortit on postitettu asiakkaille.
 • Lue lisää hyvityksistä!

Nuorisopalvelut

Kirjasto

 • Kirjastot palvelevat normaalisti.
 • Noudatathan kirjastossa asioidessasi turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa! Kirjastoon ei saa tulla sairaana.
 • Kaupunginkirjaston palautusluukku on normaalisti käytössä.

Kansalaisopisto

 • Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille on käynnistynyt 11.8.
 • Kursseilla noudatetaan turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.
 • Ryhmäkokoja on varotoimenpiteenä pienennetty, mutta OSKO kutsuu mahdollisuuksien mukaan lisää osallistujia varasijoilta.
 • OSKOn kurssimaksuhyvitykset kevään ajalta ovat haettavissa. Lue lisää maksuhyvityksistä!

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa on siirrytty hallitusti etäkuntouttavasta toiminnasta työpajoilla ja ryhmissä tapahtuvaan työtoimintaan.

Ikäihmisten palvelut ja sote-yksiköt

 • Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa.
 • Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana.
 • Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.
 • Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.
 • Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.
 • Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Kokoontuminen, yleisötilaisuudet ja kokoustilat

 • AVI:n päätös 24.8.2020: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta (pdf). Määräys on voimassa ajalla 1.9.–30.9.2020.
 • Kirjaston tilat, nuorisotilat, kaupungintalon kokous- ja kerhotilat sekä Järjestöjen talo ovat taas avautuneet yleisön käyttöön. Huom. kaupungintalon valtuustosali varataan kokonaan kaupungin henkilöstön ja toimielinten omaan käyttöön lokakuun loppuun saakka.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Kaupunginvirastot ovat avautuneet asiakkaille 8.6. lähtien. Kaupungintalon kaupunginvirastot (Keskustie 23) ovat avoinna arkisin klo 9-15.

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Yli 70-vuotiaiden kauppa-asiointi

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin:

 • Kaupungin henkilöstö on tavoitettavissa koronavirustilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.