Päivitetty 3.12.2020

Oriveden kaupunki pyrkii rajoittamaan koronavirustartuntoja monin eri toimenpitein. Kaupunki noudattaa Suomen hallituksen ja Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän antamia linjauksia.

Päiväkodit

 • Oriveden varhaiskasvatuspalveluissa noudatetaan Opetushallituksen sekä THL:n ohjeistuksia.
 • Tärkeimmät ohjeet ovat hyvä käsihygienia ja oireilevien henkilöiden jääminen kotiin.
 • Toiminnassa huomioidaan turvavälit ja käsihygienia.
 • Lapset jaetaan mahdollisimman usein pienryhmiin, toimintaa porrastetaan ja järjestetään ulkona. Retkiä sisätiloihin ei toistaiseksi järjestetä.
 • Vanhempainkeskustelut hoidetaan tilanteen mukaan etänä tai kasvokkain ja vanhempainillat järjestetään ulkona.
 • Varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla varhaiskasvatuspaikkaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Lasten ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Henkilöstö käyttää maskia 26.11. lähtien.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Päikyn välityksellä.

Koulut

 • Oppilaitoksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Opetusryhmien välisiä kontakteja pyritään välttämään esimerkiksi porrastamalla välitunteja ja ruokailuja. Opetuksessa hyödynnetään ulkotiloja.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Opettajien kokoontumisissa hyödynnetään edelleen ensisijaisesti etäyhteyksiä. Myös vanhempainiltoja järjestetään tarpeen mukaan etäyhteyksin.
 • Opiskelija, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla oppilaitokseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Koulujen henkilöstö sekä lukion opiskelijat käyttävät maskia 26.11. lähtien.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman välityksellä.

Liikuntapalvelut

 • Uimahalli, liikuntahalli, jäähalli ja koulujen salit suljetaan 2.-21.12. Koronanyrkin linjaukseen perustuen kilpa- ja huippu-urheilijat voivat jatkaa harjoittelua kaupungin liikuntatiloissa (Orivedellä koskee OrPo:n naisten liigajoukkuetta sekä SM- ja ylempien tasojen yksilöurheilijoita). Koululaisten liikuntatuntien toteuttamisesta kaupungin sisäliikuntatiloissa tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotilat suljetaan 2.-21.12. Pienryhmätoiminnan ja henkilökohtaisen ohjauksen osalta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Nuorisotilatoimintaa jatketaan virtuaalisesti.
 • Lue lisää nuorisopalveluista!

Kirjasto

 • Kirjastossa on tarjolla vain rajattua lainaustoimintaa 2.−21.12. Kirjasto tiedottaa käytännöistä tarkemmin.
 • Kaupunginkirjaston palautusluukku on normaalisti käytössä.

Kansalaisopisto

 • Kansalaisopiston syyskausi päättyy 1.12. Kurssilaisiin ollaan suoraan yhteydessä etäopetus- tai muista mahdollisista erityisjärjestelyistä.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa on siirrytty hallitusti etäkuntouttavasta toiminnasta työpajoilla ja ryhmissä tapahtuvaan työtoimintaan.

Ikäihmisten palvelut ja sote-yksiköt

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja kriittisesti sairailta.
 • Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö.
 • Kaikissa vierailuissa terveydenhuollon yksiköihin on voimassa maskisuositus.
 • Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.
 • Taysin toimintaohje hoiva- ja asumisyksiköissä vierailemiseen

Kokoontuminen, yleisötilaisuudet ja kokoustilat

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 1.12. antamallaan määräyksellä tartuntatautilain nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä, mikäli järjestäjä voi varmistaa osallistujien turvallisuuden päivitettyjen hygieniaohjeiden mukaisesti. Määräys on voimassa ajalla 2.12.–21.12.2020 ja korvaa aluehallintoviraston 23.11.2020 antaman päätöksen.
 • Kaupungintalon, Nuorten Kampuksen ja Järjestöjen talon kokoustilat suljetaan yleisöltä 2.−21.12.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Kaupungintalon kaupunginvirastot (Keskustie 23) ovat avoinna arkisin klo 9-15. Kaupungintalon tiloissa käytetään kasvomaskia ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Asioithan tiloissamme vain oireettomana!

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Vähävaraisten maskijakelun jakelupisteet

 • Oriveden kaupunginkirjasto, Keskustie 23, aukioloajat täällä
 • Palvelutalon lähitori, Eerolantie 2, ma-pe klo 9-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • SPR:n Lähimmäisen kamari, Latokartanontie 2, ma-to klo 10-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • Seurakunta; Diakoniatyön avovastaanotto ma klo 9-11 ja ke klo 10-12.30 diakoniatoimistossa seurakuntakeskuksessa. Muuna aikana sovitusti diakoniatyöntekijöiden kanssa (Terhi Ratalahti p. 050 3451961, Sanna Tapiolinna p. O50 5768343, Irmeli Nylander p. 050 3003155).
 • Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, ma 9-15 ja ti-pe 9-17.
 • Työllisyyspalvelut jakavat maskeja niille asiakkailleen, jotka maskeja tarvitsevat.
 • Vähävaraiset lukion ja Tredun opiskelijat voivat olla yhteydessä koulukuraattori Aija Nurmiseen.
 • Työttömät ry jakaa maskeja soppajakelun yhteydessä kaupungintalolla (Keskustie 23) tiistaisin 8.12., 15.12. ja 22.12. klo 11-13.

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Henkilöstö käyttää työpaikoilla maskia.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin:

 • Kaupungin henkilöstö on tavoitettavissa koronavirustilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.