Päivitetty 5.5.2021

Oriveden kaupunki pyrkii rajoittamaan koronavirustartuntoja monin eri toimenpitein. Kaupunki noudattaa Suomen hallituksen ja Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän antamia linjauksia.

Päiväkodit

 • Oriveden varhaiskasvatuspalveluissa noudatetaan Opetushallituksen sekä THL:n ohjeistuksia.
 • Tärkeimmät ohjeet ovat hyvä käsihygienia ja oireilevien henkilöiden jääminen kotiin.
 • Toiminnassa huomioidaan turvavälit ja käsihygienia.
 • Lapset jaetaan mahdollisimman usein pienryhmiin, toimintaa porrastetaan ja järjestetään ulkona. Retkiä sisätiloihin ei toistaiseksi järjestetä.
 • Vanhempainkeskustelut hoidetaan tilanteen mukaan etänä tai kasvokkain ja vanhempainillat järjestetään ulkona.
 • Varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla varhaiskasvatuspaikkaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Lasten ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Henkilöstö käyttää maskia 26.11. lähtien.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Päikyn välityksellä.

Koulut

 • Oppilaitoksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Opetusryhmien välisiä kontakteja pyritään välttämään esimerkiksi porrastamalla välitunteja ja ruokailuja. Opetuksessa hyödynnetään ulkotiloja.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Opettajien kokoontumisissa hyödynnetään edelleen ensisijaisesti etäyhteyksiä. Myös vanhempainiltoja järjestetään tarpeen mukaan etäyhteyksin.
 • Opiskelija, yksikössä työskentelevä tai vieraileva ei voi tulla oppilaitokseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tulee olla omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokautta riskimaihin kohdistuneen ulkomaanmatkan jälkeen.
 • Koulujen henkilöstö sekä lukion opiskelijat käyttävät maskia 26.11. lähtien.
 • Oppilaat kuudesluokkalaisista ylöspäin käyttävät maskia 18.1. lähtien. Ohje ei koske kyläkoulujen 5.-6.lk yhdysluokkia.
 • Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 sekä toinen aste palaavat lähiopetukseen 7.4.2021 alkaen.
 • Huoltajille tiedotetaan tarkemmin Wilman välityksellä.

Liikuntapalvelut

 • Aikuisten harrastustoiminta pysyy keskeytettynä, pois lukien lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta
 • Vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa avataan 21.4. alkaen. Harrastuksissa tulee noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön koronaohjeistusta. Ohjeissa määritellään muuan muassa kymmenen henkilön ryhmäkoko sekä tosiasialliset kahden metrin etäisyydet.
 • Vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneet lapset voivat palata ryhmäharrastuksiin myös sisätiloihin. Harrastustoiminnassa täytyy noudattaa OKM:n ohjeistuksia. Harrastajat voivat kokoontua noin kymmenen henkilön ryhmissä. OKM:n ohjeistuksen mukaan opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla tulee aina olla kasvomaski harrastustilanteissa. Harrastuksissa noudatetaan turvavälejä ja hyvää hygieniaa.
 • Lasten ja nuorten (2002 ja sen jälkeen syntyneet) ryhmäharrastustoiminta vapautetaan ulkona. Ulkona voi harrastaa ilman turvavälejä ja ryhmäkokorajoitusta.
 • Ammattiurheilutoiminta jatkuu normaalisti.
 • Uimahalli ja liikuntahalli ovat suljettuina.

Nuorisopalvelut

 • Nuorisotilojen avoin toiminta on toistaiseksi tauolla.
 • Lapsille ja nuorille suunnatut kerhot kokoontuvat.
 • Nuorisopalvelut järjestävät virtuaalista toimintaa.
 • Lue lisää nuorisopalveluista!

Kirjasto

 • Kirjasto avautuu normaaliin lainaustoimintaan 6.5.
 • Lukusali ja tietokoneluokka ovat käytössä rajoitetuin asiakaspaikoin. Nuorten tila KaruSelli pidetään toistaiseksi vielä suljettuna, koska turvavälien pitäminen tilassa on hankalaa.
 • Suosituksena on edelleen, että kirjastossa asioidaan ripeästi, käytetään maskia sekä huomioidaan turvavälit ja käsihygienia. Kirjastoon ei voi tulla sairaana.
 • Kirjasto palvelee kesäaukioloajoin, eli maanantaista torstaihin klo 10−18 ja perjantaisin klo 10−17. Lauantaisin sekä helatorstaina 13.5. kirjasto on suljettuna. Kirjasto on auki yhden lauantain, 22.5., klo 10−14. Koronatilanteen vuoksi ja turvallisen äänestämisen varmistamiseksi kirjaston lainaustoiminta ja asiointi suljetaan kokonaan kuntavaalien ennakkoäänestyksen ajaksi 26.5.–8.6.
 • Aukiolotiedot löydät kirjaston sivuilta.

Kansalaisopisto

 • Kurssien toteutuksesta sovitaan kurssikohtaisesti.
 • Kansalaisopisto tiedottaa suoraan opettajille ja kurssilaisille kurssien aloituksesta.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa on siirrytty hallitusti etäkuntouttavasta toiminnasta työpajoilla ja ryhmissä tapahtuvaan työtoimintaan.

Ikäihmisten palvelut ja sote-yksiköt

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja kriittisesti sairailta.
 • Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö.
 • Kaikissa vierailuissa terveydenhuollon yksiköihin on voimassa maskisuositus.
 • Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.
 • Taysin toimintaohje hoiva- ja asumisyksiköissä vierailemiseen

Kokoontuminen, yleisötilaisuudet ja kokoustilat

 • Kaupunki ei järjestä mitään yleisötilaisuuksia sisällä eikä ulkona toistaiseksi.
 • Kaupungintalon ja Nuorten Kampuksen kokoustilat sekä Järjestöjen talo on suljettu yleisöltä toistaiseksi.

Kaupunginvirastot ja asiointi

 • Kaupungintalon kaupunginvirastot (Keskustie 23) ovat avoinna arkisin klo 9-15. Kaupungintalon tiloissa käytetään kasvomaskia ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Asioithan tiloissamme vain oireettomana!

Vesihuolto

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta vettä koteihin ja huolehtii jätevesien puhdistuksesta normaalisti. Turvaamme kaupunkilaisten vesihuoltopalvelut myös koronavirusepidemian aikana varmistamalla henkilöstöresurssiemme riittävyyden.

Vähävaraisten maskijakelun jakelupisteet

 • Oriveden kaupunginkirjasto, Keskustie 23, aukioloajat täällä
 • Palvelutalon lähitori, Eerolantie 2, ma-pe klo 9-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • SPR:n Lähimmäisen kamari, Latokartanontie 2, ma-to klo 10-15. Huom. suljettu toistaiseksi!
 • Seurakunta; Diakoniatyön avovastaanotto ma klo 9-11 ja ke klo 10-12.30 diakoniatoimistossa seurakuntakeskuksessa. Muuna aikana sovitusti diakoniatyöntekijöiden kanssa (Terhi Ratalahti p. 050 3451961, Sanna Tapiolinna p. O50 5768343, Irmeli Nylander p. 050 3003155).
 • Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, ma 9-15 ja ti-pe 9-17.
 • Työllisyyspalvelut jakavat maskeja niille asiakkailleen, jotka maskeja tarvitsevat.
 • Vähävaraiset lukion ja Tredun opiskelijat voivat olla yhteydessä koulukuraattori Aija Nurmiseen.

Muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

 • Kaupungin henkilöstö ei tee toistaiseksi työmatkoja ulkomaille.
 • Kaupungin henkilöstö ei matkusta kotimaassa lukuun ottamatta välttämättömiä virkamatkoja.
 • Kaupungin sisäisissä ja seudullisissa kokouksissa suositaan etäyhteyttä.
 • Henkilöstö välttää kättelyä.
 • Henkilöstön suositellaan välttävän julkisten kulkuneuvojen käyttämistä.
 • Ulkomaan matkalta palaavan kaupungin työntekijän tulee sopia esimiehensä kanssa etätöistä. Hengitystieinfektiosta kärsivät jäävät pois töistä.
 • Kaupungin tilojen siivouksessa ja huollossa on nostettu hygieniatasoa ja varauduttu tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Henkilöstö käyttää työpaikoilla maskia.

Ota yhteyttä kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin:

 • Kaupungin henkilöstö on tavoitettavissa koronavirustilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sähköpostilla: kirjaamo(at)orivesi.fi, puhelimitse: vaihde p. 03 5655 6000
 • Työntekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystietojen hakupalvelusta.