Ota myös rohkeasti yhteyttä omaan pankkiin, verottajaan, yhteistyökumppaneihin ja/tai meihin Oriveden kaupungin yritysneuvonnan henkilöihin. Aina on löydettävissä polkuja eteenpäin. Tämä tilanne voi olla myös uuden liiketoiminnan alku!

Tietoa, apua ja tukea:

Pirkanmaan yritysten neuvontapalvelu

 • Neuvontapalvelusta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan Yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen hakemisessa neuvovat Pirkanmaan kunnat.
 • Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040
 • Neuvontapalvelu palvelee juhannuksesta heinäkuun loppuun 22.6 -31.7.2020 klo 9-15

Yksinyrittäjien tuki

Tukea haetaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa www.tukialusta.fi

Haku edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen ja tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista.

Oriveden kaupunki myöntää avustusta yksinyrittäjille, joiden taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi. Tuki on haettavissa 16.3.–31.8.2020 ajalta syntyviin kustannuksiin.

Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yksinyrittäjätuki ei vaikuta yrittäjän työmarkkinatuen saamiseen tai määrään. Työmarkkinatukea yrittäjän toimeentuloon on mahdollista hakea Kelasta.

Kertakorvauksena myönnettävästä 2 000 euron yksinyrittäjätuesta tehdään päätökset hakemusten perusteella ja sitä haetaan yrityksen kotikunnasta. 

Hakulomakkeessa kysytään seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen tulee lisätä seuraavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020
 • Verovelkatodistus

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Lisätietoa:

Kustannustuki

Kustannustuen ehdot on julkaistu ja tuki on haettavissa 7.7.2020 alkaen Valtiokonttorista.

Kustannustuki on kohdennettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Valtiokonttorin sivuilla on lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu.

Lisätietoa:

Ravintolatuki

Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

KEHA-keskus on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta.

Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin.

Lisätietoa:

Maa ja metsätalousministeriö

Suomen Yrittäjätwww.yrittajat.fi/korona

 • Kaikki koronasta yrittäjälle
 • Paljon ajankohtaista, päivittyvää tietoa ja neuvontaa yrittäjille
 • Avointa tietoa myös muille kuin jäsenyrityksille

Oriveden kaupungin yrityspalvelujen neuvonta

 • yrityskoordinaattori Irene Suhonen, puh. 040 133 9111

Verohallinto, Verohallinto tukee yrityksiä koronatilanteessa

 • verottajan ohjeet koronatilanteessa

Pirkanmaan Yrittäjät, https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat

 • Yrittäjäyhdistyksen jäsenille yrittäjän tukipalvelu, joka auttaa yritystoiminnassaan vaikeuksissa olevia yrittäjiä
 • p. 03 251 6513

Patentti- ja rekisterihallituswww.prh.fi

 • Koronatilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Finnverahttps://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 • Ajankohtaista yrityksille, rahoitusneuvonta puh. 029 460 2580 ark. 9:00-16:15

Pirkanmaan ELY-keskus, www.ely-keskus.fi

 • Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Business Tampere, https://businesstampere.com/fi/tietoa-koronaviruksesta-yrityksille/

 • Tietoa koronaviruksesta yrityksille

Business Finland, https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

 • Tietoa koronaviruksesta yrittäjille

Yritys-Suomen Talousapu, Talousapu-neuvontapalvelu

 • Koronatietoa yrittäjälle
 • Talousapuneuvontapalvelu puhelimitse ma-pe 9:00-16.00, p. 02 950 24880

Keskuskauppakamarihttps://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

 • Keskuskauppakamarin ohjeet yrityksille ja organisaatioille

Ruokavirasto, Ohjeita koskien elintarvikkeita ja ravintoloita

Työ- ja elinkeinoministeriö, https://tem.fi/koronavirus

 • seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksille

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä


Irene Suhonen

Yrityskoordinaattori

040 133 9111