Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti sekä kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Valmistelua tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Lisätietoa valtakunnallisesta valmistelusta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus

Mistä uudistuksessa on kyse Pirkanmaalla?

1.1.2023 alkaen Pirkanmaan julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on vain yksi järjestäjä, joka on vastuussa pelastuspalvelujen lisäksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista että erikoissairaanhoidosta.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tampereen kaupungin palveluiden lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät 22 muun Pirkanmaan kunnan sekä sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esimerkiksi terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esimerkiksi Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esimerkiksi ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Uudistuksessa Pirkanmaalle syntyy Suomen suurin hyvinvointialue. Se on myös alueen suurin työnantaja. Työntekijöitä tulee olemaan noin 18 000.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 79 valtuutettua valitaan aluevaaleilla vuoden 2022 tammikuussa. Aluevaltuusto ja aluehallitus aloittavat maaliskuussa 2022. Siihen asti hyvinvointialuetta valmistelee Pirkanmaalla väliaikainen toimielin eli Vate.

Lisätietoja:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista eli sote-keskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ohjelman, jonka avulla tulevaisuuden sote-keskuksia kehitetään eri puolilla Suomea. Pirkanmaalla sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään yhdessä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE). Pirkanmaan liiton koordinoiman hankkeen toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Valtakunnalliset sivut:

Tampereen valmistautuminen

Tamperelaisten ja orivesiläisten julkiset terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vastaa vuoden 2023 alusta lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue. Samalla Tampereen kaupungilta siirtyy lähes 6 000 työntekijää Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Sujuvan siirron ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Tampereen kaupunki käynnisti syksyllä 2021 Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projektin.

Lisätietoa ja yhteystiedot Tampereen kaupungin verkkosivuilla