Ajankohtaista

11 tulosta

8.7.2020

Rakennustarkastajan päätökset. Päätösten antopäivä 9.7.2020

Rakennustarkastajan päätökset

6.7.2020

Rakennustarkastajan päätös. Päätöksen antopäivä 7.7.2020

Rakennustarkastajan päätös

2.7.2020 kadut ja liikenne

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Tampere-Jyväskylä; Orivesi-Jämsä kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja YVA

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Tampere-Jyväskylä; Orivesi-Jämsä kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja YVA (pdf-tiedosto)

2.7.2020 kadut ja liikenne

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Tampere-Jyväskylä ratahanke; Lahdenperä-Jämsä rataoikaisu ja kaksoisraide, yleissuunnitelma

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Tampere-Jyväskylä ratahanke; Lahdenperä-Jämsä rataoikaisu ja kaksoisraide, yleissuunnitelma (pdf-tiedosto)

23.6.2020

Julkipanoilmoitus: ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätökset. Päätöksien antopäivä 24.6.2020

Julkipanoilmoitus: ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätökset. Päätöksien antopäivä 24.6.2020. (pdf-tiedosto)

23.6.2020

Julkipanoilmoitus: maisematyölupapäätökset. Päätöksien antopäivä 24.6.2020.

Julkipanoilmoitus: ympäristölautakunnan maisematyölupapäätökset. Päätöksien antopäivä 24.6.2020. (pdf-tiedosto)

23.6.2020

Rakennustarkastajan päätös. Päätöksen antopäivä 24.6.2020

18.6.2020

Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan muutoshakemuksesta; Hämeen Kuljetus Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUS; HÄMEEN KULJETUS OY Hämeen Kuljetus Oy on 10.6.2020 saapuneella hakemuksella hakenut maa-ainesluvan nro …

16.6.2020

Ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus

Ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta (pdf-tiedosto)

16.6.2020

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) päätöksen ja sen perusteena olevien …