Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22. maaliskuuta, vaalipäivä on 2. huhtikuuta

Tästä artikkelista löydät tietoa eduskuntavaaleista 2023 Orivedellä: vaalipäivästä, ennakköäänestyksestä ja äänestyspaikoista.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023 klo 09.00–20.00. Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestysalueet ja äänestyspaikat Orivedellä

  • Äänestysalue 001 Orivesi pohjoinen: Kaupungintalo, Keskustie 23
  • Äänestysalue 002 Orivesi eteläinen: Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3
  • Äänestysalue 003 Orivesi itäinen: Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja sähköisesti tai postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 22.3.–28.3.2023.
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa ja ulkomailla.

Oriveden kaupungin yleinen ennakkoäänestyspaikka on Oriveden pääkirjasto, osoite Keskustie 23, 35300 Orivesi.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

  • ke-pe  22.3.–24.3. klo 9–18
  • la-su 25.3.–26.3. klo 11–15
  • ma-ti 27.3.–28.3. klo 9–20

Äänestysbussi

Lisäksi ennakkoon voi äänestää äänestysbussissa, joka kiertää lauantaina 25.3.2023 alla olevien pysähdyspaikkojen ja aikataulun mukaisesti:

  • klo 9.30–11.30 Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96
  • klo 12.00–13.30 Talviaisten kylätalo, Tii­ha­lan­nie­mi 161
  • klo 14.00–15.30 Hirsilän kylätalo, Har­ju­lan­tie 15

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Orivesi. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti os. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai puhelimitse 050 439 6034.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa pääkirjastosta tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lapilta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön verkkosivulta. Kotiäänestys toimitetaan 22.3.–28.3.2023 välisenä aikana.

Laitosäänestys

Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen (ajanjaksolla 22.3.–28.3.2023) järjestämisestä potilaille/asukkaille erikseen ilmoitettavina ajankohtina Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla, Einonkodilla (Tähtiniemenranta 11), Orvokkikodilla (Orvokkikuja 3), Oriveden Palvelutalolla, Hoivakoti Ruusukujalla ja Hoivakoti Särkänkodilla.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todentaminen äänestyspaikalla

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Henkilöllisyyden todentamista varten äänestäjällä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Ilmoituskorttia äänioikeudesta ei tarvita. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia poliisilaitokselta.

Ulkomainonta

Kaupungin omistuksessa ja muuten määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa sallitaan ulkomainonta keskitetysti vain sitä varten osoitettavilla vaalimainospaikalla: Oriveden keskusta-alue, Oriveden aseman seutu, Eräjärvi ja Hirsilä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 15.3.2023.

Vaaliviranomaisten yhteystietoja


Lisätietoja vaaleista: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi, p. 050 439 6034

Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta: Keskustie 23, 35300 Orivesi, vaalit@orivesi.fi


Palaa uutislistaukseen