Ehdokashakemusten jättäminen ja valittavien valtuutettujen määrä kuntavaaleissa 2021


Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Oriveden kaupunginvaltuustoon kolmekymmentäyksi (31) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava VaaliL 34 §:ssä säädetyin tavoin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.

Vaaliasiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi Oriveden kaupunginvirastolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa tiistaina 4.5.2021 kello 12 – 16.  Asiakirjat voi lähettää myös postin välityksellä siten, että asiakirjat ovat perillä 4.5.2021 kello 16 mennessä. Keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, Keskustie 23, PL 7, 35301 Orivesi.

Jos vaaliasiamies on tehnyt ehdokashakemuksen 9.3.2021 mennessä, se on sellaisenaan voimassa uudenkin aikataulun mukaisessa ehdokasasettelussa eikä vaaliasiamiehen tarvitse tehdä enää uutta hakemustaan 4.5.2021 mennessä.

Vaaliasiamies voi kuitenkin halutessaan muuttaa hakemustaan 4.5.2021 klo 16 saakka. Jos ehdokas on antanut vaalilaissa tarkoitetun suostumuksen ja vakuutuksen 18.4.2021 toimitettaviksi suunniteltuihin kuntavaaleihin, sama suostumus ja vakuutus on voimassa myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa ilman eri toimenpiteitä.

Lisätietoja vaaleista antaa lautakunnan sihteeri (puh. 050 439 6034).

Orivedellä 19.4.2021

Keskusvaalilautakunta

Palaa uutislistaukseen