Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto maakaapelin sijoittamista koskevasta päätöksestä


Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 § 52 päättänyt myöntää Elenia Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen luvan 0,4 kV:n maakaapelin sijoittamiseksi tilalle Lukki 562-453-1-7.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Oriveden kaupungin verkkosivuilla 27.4.2021. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.4. – 3.6.2021 Oriveden kaupungin verkkosivuilla.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (27.4.2021).  

Muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan päätös 20.4.2021 § 52 (pdf-tiedosto)

Sijaintikartta tilan sijainnista (pdf-tiedosto)

Johtojen sijoituskartta (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen