Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)


KUULUTUS

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA (YSL 118 §)

Ilmoitusvelvollinen Kreate Oy
Toiminta Kiviaineksen louhinta, louheen rikotus ja murskaus
Sijainti Valtatie 9 välillä Yliskylä-Oritupa
Tampereentie 340-850 
Ajankohta Syyskuu 2020-marraskuu 2021  

Ilmoitus koskee valtatie 9 tielinjalla, välillä Yliskylä-Oritupa, tapahtuvaa kiviaineksen louhintaa, louheen rikotusta ja murskausta. Mahdollinen murskausalue sijaitsee valtatie 9:n pohjoispuolella tilalla 562-432-3-340. Louhintaa, murskausta ja rikotusta tehdään ma-pe klo 6-22 sekä tarvittaessa la klo 6-18. Melua aiheutuu louhinnan porakoneesta (1-5 kpl), hydraulisesta iskuvasarasta (1-4 kpl), esimurskaimesta (1-2 kpl) ja jälkimurskaimesta (1-2 kpl).

Asiakirjojen nähtävillä olo
Ilmoituksesta kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 31.8.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Kuulutus ja ilmoitus ovat nähtävinä 31.8.2020-7.10.2020.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 7.10.2020 mennessä ympäristölautakunnalle osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).

Ympäristölautakunta

Meluilmoitus; Kreate Oy (pdf-tiedosto)

Liite 2 kartta VT9; Kreate Oy (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen