Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi


Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) päätöksen ja sen perusteena olevien asiakirjojen nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (ratalaki 95 §, HL 62 a §).

Kuulutus on nähtävillä 16.6.-23.7.2020 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja terhi.haapaniemi@vayla.fi.

Palaa uutislistaukseen