Kaupunginavustukset yksityisteiden kunnossapitoon 2022


Kunnossapitoavustukset:
Avustettavalla tiellä on oltava perustettuna tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tien on palveltava vähintään 100 metrin matkalla pysyvää asutusta ja/tai yleistä liikennettä. Kunnossapitoavustushakemukset on lähetettävä sähköpostilla tieavustus@orivesi.fi tai postitettava osoitteella Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta/yksityistiet, PL 7, 35301 ORIVESI. Avustushakemuksen on oltava perillä viimeistään maanantaina 28.2.2022 klo 15:00. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset jätetään käsittelemättä.

Sähköinen lomake kunnossapitoavustuksen hakemiseksi on saatavissa kaupungin internet-sivuilta www.orivesi.fi kohdasta Asukkaalle>Asuminen, rakentaminen ja ympäristö>Kadut ja liikenne>Yksityistiet. Paperinen lomake on lähetetty avustuksen piirissä olleille tiekunnille postitse.

Perusparannusavustukset:
Kaupunki myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaukseen. Perusparannusavustusten hakuaika on perjantaina 29.4.2022 klo 15:00 mennessä. Kustannusarvioltaan alle 5000 euron hankkeiden avustukset haetaan lomakkeella ja suurempien hankkeiden hakemukset vapaamuotoiseen kirjalliseen hakemukseen sekä suunnitelmaan perustuen. Lisätiedot: tekninen johtaja Matti Vesava puh. 040 133 9247.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palaa uutislistaukseen