Kaupunginavustukset yksityisteiden tienpitoon 2021


KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN TIENPITOON 2021

Kunnossapitoavustukset:
Avustettavalla tiellä on oltava perustettuna tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tien on palveltava vähintään 100 metrin matkalla pysyvää asutusta ja/tai yleistä liikennettä. Kunnossapitoavustushakemukset on lähetettävä sähköpostilla tieavustus@orivesi.fi tai postitettava osoitteella Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta/yksityistiet, PL 7, 35301 ORIVESI. Avustushakemuksen on oltava perillä viimeistään maanantaina 1.3.2021 klo 15.00. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset jätetään käsittelemättä.

Sähköinen lomake kunnossapitoavustuksen hakemiseksi on saatavissa kaupungin internet-sivuilta www.orivesi.fi kohdasta Asukkaalle>Asuminen, rakentaminen ja ympäristö>Kadut ja liikenne>Yksityistiet. Paperinen lomake on lähetetty avustuksen piirissä olleille tiekunnille postitse.

Perusparannusavustukset:
Kaupunki myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaukseen. Perusparannusavustusten hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä. Kustannusarvioltaan alle 5000 euron hankkeiden avustukset haetaan lomakkeella ja suurempien hankkeiden hakemukset vapaamuotoiseen kirjalliseen hakemukseen sekä suunnitelmaan perustuen. Lisätiedot: tekninen johtaja Antti Jortikka puh. 040 133 9247.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palaa uutislistaukseen