Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan yhteensä 79 valtuutettua.

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 12.-18.1.2022 välisenä aikana.

Kaupunginhallitus on 11.10.2021 päättänyt järjestää vuoden 2022 aluevaalien äänestyksen seuraavasti:

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat äänestysalueittain

001 Orivesi pohjoinen Kaupungintalo, Keskustie 23

002 Orivesi eteläinen  Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3

003 Orivesi itäinen       Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Ennakkoäänestyspaikat

Oriveden pääkirjasto, Keskustie 23

12.1.–14.1. klo 9.00–18.00

15.1.–16.1. klo 11.00–15.00

17.1.–18.1. klo 9.00–20.00

Äänestysbussi lauantaina 15.1.2022

klo 9.00–10.15 Karpinlahden koulu, Orivedentie 654

klo 11.15–13.00 Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96

klo 13.30–15.00 Talviaisten kylätalo, Tiihalanniemi 161

klo 15.30–16.45 Hirsilän koulu, Harjulantie 15

Muita aluevaalien tärkeitä ajankohtia

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu: 3.12.2021
  • aluevaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun (ehdokasnumerot 23.12.2021)
  • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 5.1.2022
  • äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 11.1.2022.
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
  • aluevaalilautakunta vahvistaa aluevaalien tulokset: 26.1.2022
  • aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Lisätietoa aluevaaleista