Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa Oriveden valtuustoon valitaan 31 valtuutettua ja varavaltuutettua neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen 16.6.2021 pidetyssä kokouksessa. Kuntavaaleissa äänesti yhteensä 4266 orivesiläistä äänioikeutettua, jolloin äänestysprosentiksi tuli 57,9 %. Ennakkoon äänesti 36,2 % ja vaalipäivänä 21,7 %.

16.6.2021 vahvistettu kuntavaalien tulos: Oriveden kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut 1.8.2021-31.5.2025.

Linkki: Oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelu

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Linkki: Koronaohjeita äänestäjille

Linkki: Oriveden kuntavaaliehdokkaat 2021

Linkki: Oriveden kaupungin ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Linkki: Tietoa kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä ja äänestämisestä ulkomailta

Muita kuntavaalien tärkeitä ajankohtia

  • ehdokashakemusten jättäminen viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16
  • ehdokasasettelun vahvistaminen perjantaina 14.5.2021
  • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 19.5.2021
  • vaalien tulosten vahvistaminen keskiviikkona 16.6.2021
  • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 23.4.2021 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 28.4.2021.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

1) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

2) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

3) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ilmoitus äänioikeudesta

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta tutki ehdokaslistat ja vahvisti ehdokasasettelun 14.5.2021.

Linkki: Oriveden kuntavaalien 2021 ehdokaslistojen yhdistelmä