Koronaepidemia on Pirkanmaalla edelleen aktiivinen – rajattujen riskiryhmien varhaiseen hoitoon on tullut uusi lääke

Koronatilanne Pirkanmaalla on edelleen aktiivinen ja Taysissa osastohoidossa on koronan vuoksi hoidettavana parikymmentä potilasta. Edelleen paras tapa suojautua vakavalta koronataudilta on huolehtia suositusten mukaisten rokotusten ottamisesta. Rokotusten lisäksi vaikeaa koronatautia voidaan nyt estää myös uudella suun kautta otettavalla riskiryhmille tarkoitetulla Paxlovid®-lääkkeellä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedote 6.7.2022

Koronainfektio voi olla vakava niille, joilla on vaikealle taudille altistavia sairauksia tai lääkityksiä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt aloitettu uuden suun kautta otettavan koronalääke Paxlovidin® käyttö. Sairaanhoitopiirit ovat saaneet rajallisen määrän Paxlovid®-lääkettä, jonka käytön kohdentamisesta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen. Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Koronaviruksen lääkehoito kohdennetaan rajatulle potilasryhmälle

Taysin internetsivulla on tieto siitä, ketkä erikoissairaanhoidon seurannassa olevista potilaista kuuluvat lääkehoidon kohderyhmiin ja miten heidän tulee toimia lääkityksen saamiseksi. Lääkehoidon esteitä ovat alle 18 vuoden ikä, raskaus, vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta ja yhteensopimaton lääkehoito, jota ei voida keskeyttää. Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus. Hoito voidaan aloittaa vain, mikäli kriteerit täyttyvät.

Viruslääke on aloitettava viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Lääke otetaan suun kautta ja hoito kestää viisi päivää. Koronavirusinfektio on varmistettava laboratoriossa tehtävällä testillä ennen hoitopäätöstä. Tämän vuoksi heidän, jotka voivat lääkettä saada, kannattaa hakeutua testiin mahdollisimman pian oireiden alettua esimerkiksi Omaolon tai asuin- tai oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta.Linkki Paxlovid-ohjesivulle (Tays.fi)

Lue myös: Ennakkotieto THL:n suosituksesta: neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä

Palaa uutislistaukseen