Koronaepidemia tuo edelleen epävarmuutta kaupungin talouteen – Useat kehittämishankkeet ponnistavat kaupunkia kasvu-uralle

Puolivuosikatsaus osoittaa, että kaupunki on tekemässä tänä vuonna noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota heikomman tuloksen. Talouden tasapainoon tähtääviä toimenpiteitä jatketaan. Samalla toiminnan kehittäminen on aktiivista kaikilla sektoreilla.

Juuri valmistuneen osavuosikatsauksen mukaan kaupungille olisi kertymässä kaikkiaan 2,5 miljoonaa euroa alijäämää vuonna 2021. Kaupungin tulot alittuvat arvion mukaan noin 0,2 miljoonaa euroa. Menojen kasvu sen sijaan ylittää talousarvion.

Suurinta menojen ylitystä, 1,9 miljoonaa euroa, ennakoidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoon sekä sairaanhoitopiirin kasvaneiden menojen kattamiseen. Kaupungin henkilöstökuluihin on luvassa ylitystä noin 0,65 miljoonan euron verran.

Verotuloissa kasvua, valtionosuuksissa laskua

Tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin verotulot ylittäisivät talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla ja olisivat kaikkiaan noin 36,6 miljoonaa euroa. Verotuloarvioon sisältyy kuitenkin epävarmuutta muun muassa koronaepidemian vuoksi.

Valtionosuuksissa sen sijaan on odotettavissa laskua, sillä luvassa ei ole viime vuoden kaltaista korona-avustuslisäystä. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 25,2 miljoonaa euroa, kun niitä vuonna 2020 kertyi 27,3 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin 2,8 miljoonaa euroa talousarviota heikompi kulujen merkittävän kasvun vuoksi. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakulujen kasvu on 4,05 miljoonaa euroa. Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösennusten mukaan ainoastaan yhdeksän euroa asukasta kohden, kun se vuoden 2020 tilinpäätöksessä on 565 euroa asukasta kohden.

Ysitie paranee ja tonttien kysyntä kasvussa

Kaupunkiorganisaatio tähtää kaikilla sektoreillaan toiminnan kehittämiseen. Orivesi osallistuu Kuntaliiton ja FCG Oy:n USO – Uuden sukupolven kunnat -hankkeeseen, josta saadaan oppia ja hyötyä kaupungin tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelyyn.

Orivedelle on juuri valmistunut hirsinen päiväkoti Huippu aseman seudulle sekä käynnistymässä useita rakennushankkeita, kuten senioritalo Kaupintielle, tehostetun palveluasumisen kiinteistö Orvokkikujalle sekä vartioitu tasoristeys Sukkavartaalle. Valtatie 9:n välityskyky paranee pian, kun ohituskaistapari Orituvan ja Yliskylän välillä valmistuu tänä syksynä.

Kaupunki on myös tehostanut viestintää ja markkinointia. Kaupungin tonttien kysyntä onkin kasvanut merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita ovat aseman seudun kehittäminen ja uuden retkeilyreitin rakentaminen Tampereen Kintulammilta Oriveden Pukalaan ja Teerijärville.

Palaa uutislistaukseen