Koronarokotukset ovat käynnistyneet Orivedellä ikäihmisten asumispalveluissa

Koronarokotukset ovat alkaneet Tampereella ja Orivedellä. Nyt käynnissä ovat rokotukset ikäihmisten asumispalveluissa eli Koukkuniemen vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Tiedote / Tampereen ja Oriveden kaupunki 14.1.2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri koordinoi rokotuksia ja rokotteiden jakamista. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan. Tampereen kaupunki tiedottaa rokotusten käytännön järjestelyistä tarkemmin heti kun rokote-erien toimitukset ja rokotusaikataulut tarkentuvat.

Rokotuksiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Missä järjestyksessä väestö rokotetaan?

Koronarokotetta tarjotaan kaikille 16 vuotta täyttäneille. Koska rokotteita on aluksi tarjolla vain rajoitetusti, annetaan rokotukset lääketieteellisin perustein eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:

  1. Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat
  2. Yli 70-vuotiaat
  3. Henkilöt, joilla on vakavalle Covid-19-taudille altistavia sairauksia
  4. Muut henkilöt

Rokotusjärjestys perustuu kansallisiin linjauksiin.

Lisätietoja:

Rokotusten aikataulu

Orivedellä rokotukset hoivayksiköissä alkavat 19.1.2021 ja kestävät noin viikon ajan. Tämän jälkeen rokotetaan kotihoidon asiakkaita ja yli 80-vuotiaita.

Tampereella ensimmäisinä rokotteen ovat jo saaneet koronapotilaita hoitavat työntekijät ja Rauhaniemen sairaalan potilaat. Ikäihmisten asumispalveluissa rokotukset ovat parhaillaan käynnissä.

Tavoitteena on, että tammikuun loppuun mennessä kaikki ryhmään 1 kuuluvat orivesiläiset ja tamperelaiset ovat saaneet ainakin ensimmäisen rokotuksen.

Helmikuussa on tarkoitus aloittaa ryhmän 2 eli yli 70-vuotiaiden rokotukset. Tässä ryhmässä ensimmäisenä rokotuksen saavat 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Sen jälkeen siirrytään rokottamaan 75–79-vuotiaita ja sitten 70–74-vuotiaita. Samassa taloudessa asuvat omaishoitajat saavat rokotuksen samaan aikaan omaishoidettavan kanssa.

Myös riskiryhmien rokotukset käynnistyvät helmikuussa.

Maaliskuussa on tarkoitus päästä aloittamaan ryhmän 4 eli muun väestön rokotukset.

Missä rokotuksia annetaan?

Ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa rokotukset annetaan paikan päällä esimerkiksi vanhainkodissa tai ryhmäkodissa. Kotihoidon asiakkaiden rokottamisesta ja sen käytännön järjestelyistä huolehtii kotihoito.

Muiden orivesiläisten rokotukset järjestetään terveysasemalla sekä joukkorokotuspaikassa, jota valmistellaan parhaillaan. Rokotuksia annetaan pääasiallisesti ajanvarauksella. Rokotusaikaa ei voi vielä varata. Tampereen kaupunki tiedottaa myöhemmin tarkemmin, milloin rokotetaan mitäkin väestöryhmää, missä ja milloin rokotuksia annetaan sekä miten rokotusaika varataan.

Rokotuksia on valmistelu jo pitkään, mutta haasteita suunnitteluun tuo se, ettei vielä tiedetä, mitä rokotteita, milloin ja kuinka paljon Tampere saa. Esimerkiksi ensimmäisenä Suomeen saatu rokote vaatii säilytyksen -70 asteessa eikä sitä voi kuljettaa laimentamisen jälkeen. Myös esimerkiksi rokotteiden tehosteannosten antamisvälissä on eroja.

Tietoa koronarokotuksista Orivedellä kootaan kaupungin verkkosivuille

Palaa uutislistaukseen