Koronaviestintä näkyy ja kuuluu, mutta hyvää työtä tehdään koko organisaatiossa

Koronavirus tuli ja heitti meidät kokonaan uuteen tilanteeseen ja epävarmuuteen. Myös kaupungin viestintä on joutunut miettimään uusia viestinnän keinoja ja kanavia sekä toimimaan joustavasti poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kaupungin viestinnässä kriisiajan tärkein tavoite on saada välitettyä oikeaa tietoa mahdollisimman monelle. Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa asukkaidemme terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, perheiden ja ikäihmisten jaksamista sekä yrittäjiä.

Koronavirustilanteen kehittyessä kuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) välille kehittyi selvä työnjako. PSHP vastaa lääketieteellisestä viestinnästä, kunnat taas tilanteen vaikutuksesta asukkaiden palveluihin sekä tapauskohtaisesti laajemmista tartuntatapauksista kunnan yksiköissä. Orivedellä koronatartuntoja on onneksi ollut vähän ja isommilta altistuksilta on toistaiseksi vältytty.

Epidemiatilanteessa jokaisen kansalaisen toiminnalla on suuri merkitys. Ohjeita noudattamalla voimme hillitä epidemian etenemistä. Jotta osaamme noudattaa ohjeita, meidän tulee saada oikeaa tietoa. Tämä on julkisen sektorin viestijöiden tehtävä ja samalla myös haaste. Digitaaliset kanavat tarjoavat edullisen ja tehokkaan väylän kriisiajan viestintään, mutta sähköinen viestintä ei yksin riitä.

Sopimuksen piirissä olevien kylien aktiivit kiersivät kylällä asuvien ikäihmisten luona ja välittivät tietoa sekä olivat tarvittaessa myös käytännön apuna. Tämä toimintatapa on valtakunnankin tasolla ainutlaatuinen.

Ikäihmisiä tavoitettiin kirjeellä, puhelimitse ja ovelta ovelle

Orivedellä on suuri joukko asukkaita, jotka eivät käytä digitaalisia laitteita tai joilla on puutteita digitaidoissa. Samaan aikaan kaupungin palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Miten kaupunki voi parhaiten tavoittaa henkilöt, jotka eivät seuraa kaupungin verkkosivuja tai somekanavia? Miten saamme tiedon taajaman ulkopuolella asuvien yksinäisten ikääntyneiden tilanteesta ja avuntarpeesta?

Sote-yhteistyön tekeminen Tampereen kanssa on tarjonnut Orivedelle laajemmat hartiat ikäihmisten tavoittamiseen. Tampereen kaupunki yhteistyössä Oriveden kanssa postitti keväällä jokaiselle yli 70-vuotiaalle orivesiläiselle ja tamperelaiselle kotiin kirjeen, jossa kerrottiin epidemiatilanteesta, annettiin ohjeita ja opastettiin hakemaan tarvittaessa apua.

Tampere organisoi myös puhelinsoittokierroksen, jossa soitettiin läpi kaikki yli 80-vuotiaat orivesiläiset ja tamperelaiset. Henkilökohtaisella kontaktilla voitiin varmistaa, että ikäihmisen asiat ovat eristystilanteessa hyvin ja että hän tietää, mistä voi pyytää apua.

Oriveden kaupunki otti ensimmäistä kertaa käyttöön kylien kanssa tehdyt yhteistoimintasopimukset. Sopimuksen piirissä olevien kylien aktiivit kiersivät kylällä asuvien ikäihmisten luona ja välittivät tietoa sekä olivat tarvittaessa myös käytännön apuna. Tämä toimintatapa on valtakunnankin tasolla ainutlaatuinen. Olemme kiitollisia kylien vapaaehtoisille, jotka ovat hienosti toimineet kaupungin kumppanina poikkeuksellisessa kriisitilanteessa.

Voimme olla kiitollisia paitsi tehokkaasta viestinnästä, myös niistä hyvistä palveluista, joita kaupunkiorganisaatio joka päivä omalla työllään turvaa.

Viestintä näkyy ja kuuluu, muu työ jää usein näkymättömiin

Korona-ajan viestintä on saanut kuntalaisilta paljon kiitosta. Tämä tietysti lämmittää välillä pitkiä päiviä puurtaneen tiedottajan mieltä, mutta herättää myös ajatuksen: suuri osa kuntaorganisaation työstä tehdään hieman näkymättömissä, niin normaali- kuin kriisitilanteissa.

Koronaepidemia on aiheuttanut kunnille mittavan määrän ylimääräistä työtä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, kouluilla, päiväkodeissa, ateriapalveluissa ja siivouksessa. Maan hallitus on antanut määräykset ja suositukset, mutta niiden toimeenpano on jäänyt kuntien vastuulle. Oriveden valmiusjohtoryhmä on useissa pitkissä istunnoissaan pohtinut, miten linjaukset käytännössä toteutetaan. Valmiusjohtoryhmän jäsenenä voin todeta, että tätä kriisiä on johdettu hyvin ja kaupunki on pystynyt reagoimaan riittävän ripeästi ja tarkoituksenmukaisesti muuttuviin tilanteisiin. Voimme olla kiitollisia paitsi tehokkaasta viestinnästä, myös niistä hyvistä palveluista, joita kaupunkiorganisaatio joka päivä omalla työllään turvaa.

Koronatilanteelle ei näy loppua ja poikkeuksellinen tilanne jatkuu edelleen. Olemme joutuneet opettelemaan uusia toimintatapoja, jotta mahdollisimman normaali arki olisi mahdollista. Onneksi voimme taas tavata ihmisiä, harrastaa ja kokoontua. Kannustan sinua pitämään yllä positiivista mielialaa, pyytämään yksinäisen naapurin mukaan kahville, asioimaan paikallisissa liikkeissä sekä hyödyntämään Oriveden ylellistä väljyyttä asuinalueilla, luonnossa ja palveluissa. Mauno Koiviston usein lainatuin sanoin: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.

> Luet Elinvoimaa Orivedelle -blogia, jota kirjoittaa kaupungin elinvoimapalvelujen henkilöstö. Lue sarjan kaikki blogikirjoitukset täältä!

Ota yhteyttä


Jenni Koponen

Tiedottaja

040 133 9214
Palaa uutislistaukseen