Kuulutus: asemakaavamuutosten voimaantulo


Kuulutus: Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutoksen ja Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutoksen voimaantulo

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 151 hyväksynyt Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutoksen.

Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginhallitus on päätöksellään 7.6.2021 § 152 hyväksynyt Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutoksen.

Koulutien saattoliikennepaikan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 20.7.2021

Oriveden kaupunginhallitus

Palaa uutislistaukseen