Kuulutus ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä, Seppälän Kiuaskivi Oy

Ilmoitusvelvollinen Seppälän Kiuaskivi Oy

Toiminta Kiviaineksen louhinta

Sijainti Vedentaustantie 692, Eräjärvi, Orivesi
Kiinteistö Seppälä 562-440-1-31

Ajankohta 9.11.2020-31.12.2020

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 9.11.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 9.11.2020-16.12.2020.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 16.12.2020.

Päätös (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen