Kuulutus: Kaavoituskatsaus 2021 on julkaistu


Kuulutus: Kaavoituskatsaus 2021 on julkaistu

Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava asiakirja, jonka tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista maankäytön suunnitteluun liittyvistä hankkeista. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen päätöksellään 15.02.2021 § 32.

Vuoden 2021 kaavoituskatsaukseen pääsee tutustumaan kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kaavoituskatsaus2021.pdf.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista p. (03) 5655 6000 (vaihde).

19.2.2021

Oriveden kaupunki
Kaupunginhallitus

Palaa uutislistaukseen